Stanovy KSL

kanadska slovenska liga
Stanovy Kanadskej slovenskej ligy
, včítane zmien a doplnkov ktoré schválila 33. konvencia KSL v St. Catharines, Ontário v apríli 2016 si môžete stiahnuť vo formáte pdf na tejto linke. Stanovy sú v anglickom jazyku, pretože KSL je registrovaná ministerstvom Industry Canada ako nezárobková organizácia a formálne Stanovy kanadskej korporácie musia byť v angličtine (alebo francúzštine).

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada