Loading…

Rekviem za časopisom...

SvA

Vo februári 2020 vyšlo posledné číslo najstarších slovenských novín na americk­om kontinente. Mesačník Slovák v Amerike vo svojom februárovom čísle melan­cholicky informuje svojich čitateľov, že majú v rukách posledné vydanie a ďalšie vychádzanie časopisu sa končí.

Vyznieva to ako smútočné ozná­menie a ja osobne preciťujem udalosť, ako by mi zomrel blízky priateľ, alebo člen rodiny. So Slovákom v Amerike je totiž spojený aj kus mojej publici­stickej činnosti. Od roku 1959 až do smrti jeho vydavateľa a šéfredaktora Dr. Jozefa Pauču (v roku 1975) bol som pravidelným prispievateľom tohto – v tom čase pestrého a populárneho – týždenníka a jeho ročenky Almanach Slováka v Amerike. Tu sa objavovali nielen moje kratšie príspevky, ale vychádzali na pokračovanie aj moje prvé knižné práce: Neuveriteľné sprisahanie, Sedemnásť neúrod­ných rokov, Slovenská otázka na Západe v rokoch 1939-1940 a ďalšie.

Môj smútok je o to väčší a hlbší, že so Slovákom v Amerike sa prakticky zatvára mimoriadne zaujímavá a dosiaľ iba málo oce­nená epocha slovenského nov­inárstva v Amerike a v zahraničí vôbec. Pokiaľ viem, na severoamerickom kontinente vychádzajú dnes už len dva časopisy: kedysi týždenník, dnes mesačník Jednota v Middletown, PA a kedysi týž­denník a dnes dvojtýždenník Kanadský Slovák v Toronte, ON. Toto je torzo diela, ktoré svojím rozsahom a obsahom je skutočne veľkolepé. Ako zistil neúnavný bádateľ a kronikár americko-slovenského života Konštantín Čulen, od roku 1886, keď vyšiel v Amerike prvý slovenský časopis – Amerikanszko-Slovenszke noviny – do roku 1960, na pôde Spojených štátov vychádzalo „vyše 230 rozličných druhov slovenských časopisov... vrátane 11 denníkov.“

Prvé číslo Slováka v Amerike vyšlo 21. decembra 1889 v meste Plymouth v štáte Pennsylvania. Časopis vychádzal s jednou kratšou prestávkou vyše 130 rokov, spočiatku ako týždenník, od roku 1914 ako denník, rokoch 1918-1935 vychádzal trikrát do týždňa. Od júna do augusta 1935 nevychádzal. Od augusta 1935 do októbra 1945 vychádzal dvakrát do týždňa, neskôr (od novembra 1945) ako týždenník. Jeho redaktorom v tomto období bol Ján Scíranka. Scíranka bol veľmi rozporu­plnou osobnosťou nestálej povahy a pod jeho redigovaním časopis upadal, takže mu hrozil zánik. Pred takýmto nedôsto­jným koncom ho zachránil obe­tavý, národne cítiaci a pod­nikavý Rev. Ján Lach, farár slovenskej osady Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v meste Whiting, IN., ktorý v roku 1951 časopis odkúpil a jeho vydávanie zveril spisovateľovi Jánovi Okáľovi. V roku 1958 Fr. Lach veľkodušne odovzdal časopis vtedajšiemu predsedovi Slovenskej Ligy v Amerike a šéfredaktorovi týž­denníka Jednota Filipovi J. Hrobákovi. V lete 1963, krátko pred svojou smrťou, Filip Hrobák odovzdal časopis Dr. J. Paučovi, ktorý sa stal jeho majiteľom, vydavateľom a šéfredaktorom. Pod jeho profe­sionálnym redigovaním časopis prežíval svoj zlatý vek.

Predčasná smrť Dr. J. Pauču v roku 1975 bola veľkou stratou pre kultúrny a národný život amerických Slovákov. Jeho novými vlastníkmi sa stali Michal a Jozef Krajsa (Jozef C. Krajsa bol šéfredaktorom týž­denníka Jednota a Michal bol jeho syn).

Nový formát a nové vedenie nedokázali udržať popularitu Slováka v Amerike a počet jeho odberateľov opovážlivo klesal. Natoľko, že v apríli 1989 Krajsovci oznámili, že ak sa nenájde nový záujemca o ďalšie vydávanie časopisu, koniec roka bude aj zánikom Slováka v Amerike. Záujemca sa našiel v osobe novinára a národného pra­covníka Jána Holého, ktorý zor­ganizoval vydavateľské družst­vo a on sám prevzal redigovanie časopisu. Pod jeho redakciou časopis vychádzal ako mesačník do konca roka 2008.

V januári 2009 sa jeho majiteľmi a vydavateľmi stali bratia Milan a Jaroslav Čuba. Napriek úcty­hodnému úsiliu bratov Čubovcov nepodarilo sa udržať časopis pri živote a po 130 rokoch takmer neprerušeného vychádzania zanikol aj tento „najstarší slovenský časopis v Amerike.“

Archív novín Slovák v Amerike je stále publikovaný na linke http://www.slovakvamerike.com/noviny.php

Časopis vyoral hlbokú brázdu a zohral významnú úlohu v bojoch sa slobodný a samostatný život národa pod Tatrami. Všetkým jeho obetavým redaktorom patrí naša precítená vďaka.

(krátené)

František Vnuk

Krátke správy zo slovenských komunít

Posledné Zbohom, Michael William Zahorchak

S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás navždy opustil Michael William Zahorchak, vášnivý, silný, vtipný a veľmi láskavý mladý muž, ktorý s mnohými zdieľal svoju lásku, radosti a súcit. Michael bol povolaný na...

Gratulácie k 80. narodeninám 23. Zboru KSL

6. októbra 2020 členovia 23. Zboru (Welland) oslávili 80. výročie založenia.

Slovenská škola v Calgary začína online

Slovenská škola v Calgary ponúka výučbu slovenčiny v školskom roku 2020/2021. Kvôli COVID-19 začne výučba ONLINE pokiaľ sa situácia nezlepší.

In Memoriam Mary Ann Doucette

S veľkým smútkom oznamujeme, že Mary Ann (Hačková) Doucette odišla na večný odpočinok.

JUDr. Štefan Harabin: Neopustím ľudí, ktorí mi dali dôveru

Počas stretnutia s členmi a priateľmi 65. zboru Kanadskej slovenskej ligy v Calgary poskytol Dr. Harabin pre Kanadský Slovák nasledujúci rozhovor

Veľvyslanec Koziak: Mojim cieľom je podporovať slovenskú komunitu

Počas návštevy Calgary pán veľvyslanec SR v Kanade, Jeho Excelencia Vít Koziak poskytol pre Kanadský Slovák nasledujúci rozhovor: Kanadský Slovák: Minulý rok bola podpísaná dohoda CETA o voľnom obchode medzi Kanadou a Európskou úniou...

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada