Konzulárny deň v Calgary

Konzularny 200Biometrické doklady ako napr. pasy zvyšujú bezpečnosť medzinárodného cestovania, vylučujú možnosť sfalšovania a dnes sú normou prakticky po celom svete. Nevýhoda je, že digitálne zakódované fotografie a odtlačky prstov možno získať iba počas fyzickej prítomnosti žiadateľa. A tak jednotlivci a rodiny, ak si chceli obnoviť slovenský pas, museli cestovať alebo na veľvyslanectvo do Ottawy alebo na Slovensko. Z Calgary alebo Vancouveru sú obidve tieto možnosti finančne aj časovo veľmi nákladné.

Keď Veľvyslanectvo Slovenskej republiky oznámilo, že po dlhšom odstupe znova usporiada konzulárne dni vo Winnipegu, Calgary a Vancouveri, záujem bol od začiatku veľký. 65. zbor Kanadskej slovenskej ligy, ktorý propagoval a zabezpečil miesto, občerstvenie a kultúrny program pre podujatie v Calgary, musel až dvakrát predĺžiť rezerváciu v hale pod kostolom sv. Jozefa a aj tak sa poslední žiadatelia vybavili až neskoro večer.

J.E. veľvyslanec Andrej Droba, konzul Martin Bartoň, honorárny konzul Richard Wolfli a asistentka honorárneho konzulátu Veronika Čarnogurská mali plné ruky práce, a nakoniec museli "makať" aj počas vynikajúceho vystúpenia slovenského folkórneho súboru Slnečnica a detského súboru Slniečko. Ale všetci veľmi oceňovali ako si pán veľvyslanec našiel pre všetkých čas a úprimne sa zaujímal o slovenskú komunitu v Calgary a Edmontone, naše podujatia, a sľúbil všemožnú pomoc aby boli hodnotné projekty aj finančne podporené Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj prostriedkami z fondov Európskej únie.

Jedným z takých je projekt Slovenskej školy v Calgary. Prosperita v Alberte prilákala do Calgary mnohé mladé rodiny s deťmi. Organizátorka projektu, Dr. Eva Hadzimová, bola motivovaná tým, že jej mladá dcérka síce výborne rozpráva po slovensky, ale nevie čítať a písať v materinskej reči, pretože v Calgary jednoducho nebola žiadna inštitúcia, kde sa to mohli naše deti a vnúčatá naučiť. Škola s vyučovaním kvalifikovanými učiteľkami po tri soboty v mesiaci začne v centre Calgary na jeseň. Viac podrobností je na www.skschool.ca

Vďaka patrí aj Ferkovi Kilovi, jeho manželke Majke a ďaľším dobrovoľníkom ktorí pomáhali zabezpečiť úspešnosť podujatia, a hlavne súborom Slnečnica a Slniečko, ktorí predstavili našim hosťom z veľvyslanectva, aká silná a príťažlivá je slovenská kultúra a slovenské dedičstvo v západnej Kanade. Všetkých tiež potešil prísľub pána veľvyslanca, že bude žiadať Ministerstvo zahraničných vecí aby sa konzulárne dni na západe Kanady konali každý rok.

Text a fotografie: Paľo Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada