Slovenská škola v Calgary

SKschool 200V Calgary je mnoho mladých slovenských rodín ktorých deti sa doteraz nemali kde a ako učiť po slovensky. Odteraz už taký problém nebudú mať. Po prvý krát v histórii sa v Calgary otvorila Slovenská škola, kde sa deti môžu každú sobotu dve hodiny učiť po slovensky čítať, písať, počítať a hrať so svojimi rovestníkmi. Tento projekt je iniciatívou Dr. Evy Hadzimovej, ktorej deti síce hovoria plynne po slovensky, ale pri návštevách na Slovensku boli v rozpakoch, pretože nevedeli čítať a písať.

Otvorenie a registrácia školy si vyžiadali veľa tvrdej práce a vybavovania, ale 12. septembra sa všetko podarilo a škola sa mohla otvoriť. Ďakujeme za veľkú podporu od Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ottawe. Pán veľvyslanec J.E. Andrej Droba osobne prišiel na otvorenie a v batožine doviezol 120 kg učebníc, kníh a školských pomôcok. Škole veľmi pomohla aj Matica slovenská poslaním základných učebníc, včítane šlabikárov a iných potrebných učebných pomôcok. Pani učiteľky Marianna Slatkovská and Blanka Smekalová mohli privítať prvých 12 študentov, najmladší má 4 a pol roka a najstarší 30.

Deti netrpezlivo očakávali otvorenie ktoré sa konalo vo veľkom štýle a po prestrihnutí pásky mohli všetci zaželať škole veľký úspech pri detskom šampanskom a dobrých zákuskoch. Honorárny konzul SR v Calgary, Richard Wolfli, tiež ocenil túto prepotrebnú iniciatívu a sľúbil plnú podporu.

Potom sa deti dali do práce, najprv si na biele tričká namaľovali svoje predstavy o školskej uniforme, pretože každá solídna škola ju musí mať. A potom sa študenti posadali do kruhu a učili sa prvé slovenské slová a výrazy pri vzájomnom predstavovaní sa.

Slováci spolupracovali na projekte aj s českou komunitou aby sa zefektívnili náklady na triedu a vybavenie. České deti majú svoju školu od 9. do 10:30 hod.

Slovenská škola je v sobotu od 10:50 hod. do 12:30 hod. blízko centra Calgary, v budove Ukrainian Youth Association, 405 - 9 Ave NE.

Všetky podrobnosti a informácie nájdete na internetovej stránke www.skschool.ca Prihláste aj Vaše deti alebo vnúčatá, budú chodiť do vynikajúcej školy kde sa nielen veľa naučia ale aj príjemne zabavia a spoznajú.

Paľo Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada