Sv. Mikuláš v Toronte a Calgary

Mikulas15 2006. decembra deti a farníkov Slovenskej Byzantskej katolíckej Katedrály Narodenia Matky Božej v Toronte navštívil sv. Mikuláš. Deti boli veľmi šťastné znovu privítať sv. Mikuláša a neboli sklamané, pretože všetci dostali darčeky a čokoládu a tiež si pochutnali na svojom obľúbenom obede. Veľmi ďakujeme sv. Mikulášovi na jeho návštevu.

A potom sv. Mikuláš musel znova nasadnúť na sane a letieť 2,718 km na západ do Calgary, kde ho tamojšie slovenské deti už netrpezlivo čakali. Došiel presne načas, ako vždy, a prinieslo darček pre každého. Všetky deti boli po celý rok veľmi dobré, takže nikomu nebolo treba dať kus uhlia. Deti z tanečnej skupiny Slniečko sa mu poďakovali nádhernými tancami.

A potom sa už sv. Mikuláš musel ponáhľať navštíviť ďalšie čakajúce deti po celom svete.

Z Toronta prispela reportážou a fotografiami Helen von Friedl a z Calgary Dr. Eva Hadzimová

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada