85. výročie slovenskej farnosti v Montreale

SCM 200Farníci v slovenskom rímskokatolíckom kostole Sv. Cyrila a Metoda oslávili 85. výročie od založenia farnosti v Montreale. Tejto mimoriadne vzácnej oslavy sa v kostolnej hale zúčastnilo 165 návštevníkov.

Slávnostnú sv. omšu odslúžili farský správca Peter Sabbath a dvaja slovenskí kňazi v Montreale, Otec Gabriel Juruš a Otec Rudolf Grega.

Na slávnostnom bankete bývalý kurátor Mike Micak oboznámil prítomných s históriou o začiatkoch slovenskej misie a prvého kostola sv. Cyrila a Metoda a ďaľšom vývoji slovenskej farnosti až dodnes. Pri hlavnom stole si okrem kňazov Gregu, Sabbatha a Juruša ocenili najstaršie vyše 90-ročné stále aktívne farníčky, Lýdiu Matuskú a Štefániu Cincíkovú. Štefan Škoda reprezentoval všetkých kurátorov. Vladimír Cincík bol MC. Prítomný bol aj honorárny konzul Slovenskej republiky Dezider Michaletz.

V príhovore Otec Sabbath povedal: "Vážení farníci, chcel by som vyjadriť svoju radosť z takej hojnej prítomnosti všetkých, ktorí prišli na sv. omšu a banket na 85. výročie našej farnosti. A stretnúť tých, ktorí pracovali, a ktorých rodičia pracovali, aby postavili krásny kostol a farnosť v novej krajine, vidieť celé generácie rodín, ktoré príjmali svoje sviatosti v kostole sv. Cyrila a Metoda, bolo potešujúce. V mene kurátorov farnosti, moja najhlbšej vďaka patrí tým, ktorí tak tvrdo pracovali, aby naša oslava bola taká nádherná. Toto výročie môže byť začiatkom nového a nadšeného odhodlania budovať silnejšiu a živšiu farnosť. Boh Vám žehnaj."

Gratulujeme slovenskej komunite v Montreale za všetky ich aktivity a stálu podporu slovenskej farnosti v tejto krásnej metropole Kanady.

Fotografie: Vladimír Cincík a O. Gabriel Juruš

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada