Milan Kollár končí funkčné obdobie ako veľvyslanec Slovenskej republiky

Kollar 200Nazvime to jedno z najpriateľskejších a najdojemnejších podujatí aké kedy pripravili kanadskí Slováci na slovenskom veľvyslanectve v Ottawe, alebo to nazvime jedným z tých najsmutnejších.

Milan Kollár končí svoje funkčné obdobie ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade. Slováci z celej Kanady prišli na veľvyslanectvo v piatok 13. júna sa s ním rozlúčiť. To bola príležitosť jemu a manželke Soňi povedať, ako veľmi sme si cenili ich prácu, a akí sme smutní, že ho nemôžeme mať aj na ďalšie funkčné obdobie. A tiež mu zablahoželať k prehĺbeniu a vzrast vzťahov a reputácie Slovenska v Kanade, pretože sa o to veľmi zaslúžil.

V rozlúčkovej reči, Jeho Excelencia poznamenala, ako veľmi sa jemu a jeho manželke Soňi páčilo pracovať tu, a s pracovníkmi veľvyslanectva, ktorých pochválil za mimoriadne kompetentných. V najbližších troch rokoch bude pravdepodobne pracovať v sekcii pre ľudské rozmery Ministerstva zahraničných vecí SR.

Po slávnostných a ďakovných príhovoroch, v publiku bolo počuť slová slová "najlepší veľvyslanec akého sme mali"; "vôbec najlepší pre nás kanadských Slovákov a pre Kanadu", "skvelý vo všetkom, čo robil" ... a podobné pocity boli vyjadrované všetkými. Budete si ich môcť vypočuť, a ktorí ich vyjadrovali, v mesačnom televíznom programe v Ottawe "Slovenské spektrum". Mnohí z tých, ktorí prišli z Montrealu, Ottawy, Toronta a ďalších miest odovzdali osobné dary veľvyslancovi a jeho manželke.

Hlavný oficiálny dar bol od zboru Kanadskej slovenskej ligy v Ottawe. Predseda zboru, profesor Marian Stolárik z University of Ottawa, odovzdal veľvyslancovi obraz od dobre známeho umelca z Ottawy, Emila Purginu. Medzi najviac inovatívnych a populárnych podujatí, ktoré začali počas pôsobenia pána Kollára vynašiel boli pravidelné vystavy na veľvyslanectve kanadských slovenských sochárov, maliarov, keramických umelcov, dizajnérov módneho oblečenia, a iných talentovaných krajanov. Na výstave z diela maliara Purginu pán veľvyslanec poznamenal, ako veľmi obdivoval istý obraz a ako by si želal, aby ho vlastnil. To inšpirovalo zbor KSL v Ottawe, aby mu jeho prianie splnilo.

Montrealský zbor KSL, spolu s farnosťou svätého Cyrila a Metoda, odovzdal darčeky pred pár týždňami na slávnostnom bankete v ich farnosti. Farnosť darovala Jeho Excelencii mincu z 99,99% čistého striebra z Kráľovskej kanadskej mincovne, na ktorej je zobrazený polárny medveď (teraz už ohrozený druh), a pre pani Kollárovú kyticu červených ruží.

Lydia Matuská, predsedníčka Montrealského zboru ligy, mu podarovala eskimácku kamennú sochu. Obidva dary boli vybraté aby im pripomínali Kanadu, a z vďačnosti za neustálu ochotu a neúnavnú podporu veľvyslanca montrealskej slovenskej komunite, najmä jeho pomoc pre záchranu farnosti.

Veľvyslanec Milan Kollár bol známy nielen pre svoju blízkosť k slovenským komunitám, ale tiež ako katalyst pre neustále sa prehlbujúce vzťahy Slovenska s kanadskými vládami a kanadským priemyslom. V minulom roku, početná delegácia slovenských priemyselníkov a podnikateľov prišla do Kanady na stretnutia vo veľkých mestách s prestaviteľmi hlavných priemyselných odvetví, a zvýšenie exportu a dovozu medzi našimi krajinami. Nedávno zase Peter Burian, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, navštívil podniky a vládne inštitúcie v Kanade. Predtým pôsobil ako veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch; Slovenským zástupcom pri Organizácii Spojených národov, a vedúcim slovenskej delegácie pri NATO v Bruseli.

Len v tomto, bohužiaľ končiacom pôsobení ako veľvyslanec práve on dokázal nadviazať v Kanade pre Slovensko také dôležité komerčné a politické styky na najvyššej úrovni.

Text: Ján (George) Frajkor, fotografie: Tibor Dej

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada