Víťazi 2014 štipendií KSL

CSL 200Kanadská slovenská liga (KSL) ustanovila štipendiá, aby ocenila akademické úspechy našich mladých členov. V mene Správnej rady s radosťou oznamujem víťazov štipendií KSL v kategórii stredná škola a univerzita na rok 2014. Žiadosti o štipendium v kategórii stredná odborná škola (College) neboli.

Stredná škola:
1. miesto $1,000 Joseph Anthony Mader (63. zbor KSL v Ottawe)

Univerzitné štúdium (bakalársky program):
1. miesto $1,000 Jennifer Csele (23. zbor KSL vo Wellande)
2. miesto $500 Jocelyn Kendra Oprzedek (31. zbor KSL v St. Catharines)
3. miesto $200 Harrison Clifford (23. zbor KSL vo Wellande)
4. miesto $200 Ryan Vyrostko (23. zbor KSL vo Wellande)
5. miesto $200 Leah Zahorchak (31. zbor KSL v St. Catharines)
6. miesto $200 John Clifford (23. zbor KSL vo Wellande)

Štipendiá budú odovzdané prijemcovi vianočných posedení organizované zbormi KSL v ich slovenskej komunite. Tie oslavy poskytujú príležitosť pre funkcionárov a členov miestneho zboru prejaviť hrdosť a vyjadriť podporu pre dosiahnuté úspechy, ktoré títo študenti dosiahli.

Na záver chcem všetkým štipendijným víťazom srdečne zablahoželať za dosiahnutie takého dôležitého míľnika v ich akademickej kariére. Prajem im ako aj všetkým slovenským študentom v Kanade veľa úspechov do budúcnosti. Bravo!

Mary Ann (Hačková) Doucette
predsedníčka Kanadskej slovenskej ligy

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada