Prípitok k šiestej Ottawskej Fašiangovej Zábave

Mardi Gras 200Dôležitou súčasťou života Slovákov v zahraničí je snaha o zachovanie pocitu prepojenia s domácou kultúrou prostredníctvom uctievania a pripomínania si sviatkov a tradícií, vďaka ktorým sme pyšní na naše slovanské korene. Január aj február v strednej Európe je totiž časom, ktorý sa neodmysliteľne spája so zimnými plesmi a maškarnými zábavami.

Ottawská slovenská komunita rozumie dôležitosti udržiavania si týchto zvyklostí aj za hranicami našej malebnej rodnej zeme a už po šiestykrát zorganizovala oslavu Fašiangov, obdobia medzi Dňom Troch kráľov po Vianociach a Popolcovou stredou pred Veľkou Nocou.

Siedmeho februára sa vyše 160 hostí skrylo pred chladom jednej z ďalších krutých ottawských zím a zišlo pod strechou St. Anthony's Soccer Club Hall na večierku plnom dobrôt, tanca, farebných masiek, a pekných tombolových cien.

Jeho Excelencia, nový slovenský veľvyslanec, pán Andrej Droba s manželkou Danielou sa v tento špeciálny večer s radosťou pridali k zábave-chtivým krajanom. Zdá sa, že správy o našej každoročnej fašiangovej veselici sa dostali do uší aj Ottawčanom mimo slovenskej komunity. Skupina desiatich z okolia Manor Park sediaca pri stole číslo 16 sa v krátkom rozhovore pre Slovak Spectrum priznali, že sa o našej akcii dočítali na internete, že si večer v našej spoločnosti vychutnali do sýtosti, a že sa tu s nami plánujú stretnúť opäť o rok.

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa tejto veselej udalosti zúčastnili a rok čo rok Fašiangy podporujú. Tešíme sa na ďalšie stretnutie na tanečnom parkete vo Februári 2016.

A teraz si spoločne pripime na nové priateľstvá a príjemné stretnutia, rýchly koniec tohtoročnej zimy, skorý príchod jari, a na skutočne prosperujúci rok pre všetkých! Na zdravie!

Text: Mária Habániková, Foto: Tibor Dej

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada