Podpredseda vlády Kaliňák navštívil krajanov v Kanade

Kalinak 200aJeho Excelencia, Veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade, pán Andrej Droba na začiatku svojho štvorročného mandátu sľúbil, že sa bude snažiť udržiavať priateľské kanadsko-slovenské vzťahy a dal si za cieľ upevniť ich hlavne na ministerskej úrovni. Posledná takáto návšteva sa totiž uskutočnila pred viac než piatimi rokmi, kedy sa pracovne do Kanady vybral vtedajší Minister obrany, Jaroslav Baška.

Pán Droba svoj sľub dodržal a začiatkom marca sme v kanadskom hlavnom meste privítali Podpredsedu vlády a Ministra vnútra Slovenskej Republiky, pána Roberta Kaliňáka. Pri príležitosti jeho návštevy sa na slovenskom veľvyslanectve v pondelok, 2. marca večer uskutočnila formálna recepcia, počas ktorej sa mal možnosť stretnúť so slovenskými krajanmi v Ottawe a podeliť sa s nimi o svoje dojmy z pobytu v jednom z najchladnejších hlavných miest sveta.

Počas rokovaní s kanadskými partnermi, ministrom pre občianstvo a imigráciu Chrisom Alexandrom a ministrom pre bezpečnosť a pripravenosť na mimoriadne situácie Stevenom Blaneym sa prebralo niekoľko aktuálnych tém, ktoré sa dotýkajú oboch krajín. V popredí diskusií s Ministrom Alexandrom bola jednoznačne otázka situácie na Ukraine. "Vzťahy Slovenska s Ukrainou boli vyše sedemdesiat rokov kľudné a pokojné, ale teraz sa situácia skutočne vyhrotila a nie je jednoduchá," vyjadril pán Kaliňák svoje obavy z budúcnosti nielen Ukrainy ako takej, ale najmä vzťahov Slovenska s jeho východným slovanským susedom.

Ako sa počas ministrovej krátkej návštevy potvrdilo, naše vzťahy s Kanadou zostávajú naďalej pozitívne, silné a priateľské. Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Kanadou sa blížia ku koncu a jej uzatvorením sa otvoria dvere novým investičným a obchodným partnerstvám a príležitostiam pre európsku komunitu, ale aj pre samotné Slovensko. Hoci Slovenská republika sa dopadom svetovej finančnej krízy nevyhla, v rámci eurozóny z nej vyšla ako jedna z krajín s najvyšším hospodárskym rastom, pripomenul krajanom na veľvyslanectve pán Kaliňák. Navyše klesla nezamestnanosť, zvýšila sa celková bezpečnosť, a výrazne poklesol napríklad aj počet obetí autohavárií na cestách.

Európska únia a s ňou aj Slovenská republika stoja pred komplikovanou otázkou a síce „Aký postoj zaujať čo sa týka pôžičky Grécku?" Pán Kaliňák počas svojho krátkeho príhovoru na recepcii veľa času tejto kontroverznej téme nevenoval, ale preukázal istú dávku humoru, keď navrhol schválenie menovanej pôžičky pod podmienkou, že za ňu Slovensko od Grécka dostane kus pobrežia.

Zmysel pre humor slovenskému Ministrovi vnútra naozaj nechýba čoho dôkazom bolo aj viacero ďalších úsmevných momentov v jeho príhovore. Ako sám povedal, konečne pochopil prečo návštevu Kanady nikdy predtým neabsolvoval počas zimy a vyzerá to tak, že aj na ďalší výlet za oceán si opäť zvolí radšej letné mesiace. "Globálne otepľovanie sa Kanady zjavne netýka," podotkol s úsmevom, poukazujúc na mrazivé počasie.

Po pár dňoch strávených v Ottawe, kde sa mu veľmi páčilo a dostalo milého a srdečného prijatia zamieril tento charizmatický a zhovorčivý mladý politik do Toronta a následne Spojených štátov amerických, aby sa zamotivovaný a určite plný dojmov, zážitkov, skúseností a nových podnetov vrátil na rodnú pôdu pokračovať vo vykonávaní svojej vládnej a ministerskej funkcie.

Text: Mária Habániková, fotografie: Tibor Dej a Veľvyslanectvo SR v Ottawe

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada