Prídite do Kanady

Jar je už pomaly za rohom a Kanadský Slovák čoskoro zaregistruje zvýšený záujem o informácie pre vycestovanie a prácu v Kanade.

Kanadský Slovák neposkytuje podrobné informácie o prisťahovaní sa do Kanady, pretože
je to veľmi formálny proces ktorý treba nasledovať "z prvej ruky". V redakcii
nemáme v tejto oblasti potrebnú expertízu, takže je najlepšie postupovať podľa
inštrukcií ktoré podávajú kanadské vyslanectvá na celom svete a tiež dostupné na
internetových stránkach kanadskej vlády, ako napr. na
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp

Kanadské ministerstvo pre občianstvo a imigráciu vytvorilo novú interaktívnu internetovú stránku na ktorej si môžete odhadnúť Vaše šance na prísťahovanie do Kanady študovať, pracovať alebo imigrovať a tieť zistiť ako dlho bude celý proces približne trvať vo Vašej konkrétnej situácii.

Interaktívny wizard "Prídite do Kanady" je na tejto linke: http://www.cic.gc.ca/cometocanada

Ďaľšia možnosť pre ľudí do 35 rokov je využiť dohodu medzi Kanadou a
Slovenskom o mobilite mládeže, o ktorej sme priniesli správu na našej
internetovej stránke (kliknite na sekciu "Správy" pretože už nie je medzi
10. najnovšími ktoré sa automaticky zobrazujú na Hlavnej stránke). Táto dohoda
umožňuje mladým ľuďom navštívíť aj pracovať v Kanade na dobu jedného roka.

Pre hľadanie zamestnania na voľnom trhu sú najlepšie internetové stránky
jednotlivých firiem vo sfére Vašej kvalifikácie, ako aj internetová stránka
www.craigslist.ca

Najdôležitejšou podmienkou úspešného prisťahovania sa do Kanady je čo
najlepšia znalosť anglického jazyka, resp. francúzštiny pre pobyt v provincii Quebec.

V každom väčšom meste v Kanade je aktívna slovenská komunita, takže ak budete úspešní a pricestujete do Kanady, budete sa tu Vy a členovia Vašej rodiny cítiť skoro ako doma.

Paľo Čarnogurský
dobrovoľný administrátor www.kanadskyslovak.ca

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada