Slovenská historická spoločnosť v Niagare

Society 200Od 2. do 4. mája sa Slovenská historická spoločnosť v Niagare (SHSN) zúčastnila výročnej konferencie Ontárijskej genealogickej spoločnosti na Brock University v St. Catharines. Hoci SHSN nie je genealogická spoločnosť sama o sebe (aj keď pomáha členom, ktorí chcú zistiť ich rodinný kmeňostrom), konferencia poskytla príležitosť na výmenu názorov s rôznymi organizáciami zaoberajúcimi sa výskumom, dokumentovaním a prezentáciou histórie prisťahovalcov do Ontária.

Zámerom SHSN je výskum a dokumentácia histórie rodín zo Slovenska ktoré sa usadili v Niagarskej oblasti. K dnešnému dňu, Ontárijská genealogickáspoločnosť bolaprevažne zložená zo skupín s anglickým, škótskym a írskym dedičstvom. Na konferencii sa SHSN angažovala s návrhom na vytvorenie špeciálnej záujmovej skupiny v rámci OGS ktorá by sa zameriavala na východoeurópsky pôvod.

Na poslednom obrázku v galérii - zobrazujúci troch ľudí sediacich pri stole sú hnacie sily stojace za SHSN: Mary Sirotnik (rodená Koščová), Anne Smith (rodená Koščová) v strede, a Stephen Reistetter. Chýbajúca na obrázku je Jennifer Marcoux.

Spoločnosti, ako je SHSN sú neoceniteľným pomocníkom nielen na zviditeľnenie prínosu slovenských usadlíkov k rozvoju Ontária a Kanady, ale tiež umožňujú našim novým generáciám, narodeným už v Kanade poznať svoje korene a skutočnú históriu svojich predkov.

Text a fotografie: Štefan Reistetter

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada