Arcibiskup Sokol v Montreale

V nedeľu 16 Augusta, 2009 duchovný otec František Krušinský v mene fanosti sv. Cyrila a Metoda v Montreale privítal emeritného arcibiskupa J.E. Jána Sokola zo Slovenska, ktorý poctil osadu svojour návštevou. Po svätej Omši nasledoval obed a stretnutie s otcom biskupom ako je mu príslovečné, dokázal navodiť blízku, priam rodinnú náladu. Montrealskí farníci mu i touto cestou ďakujú za jeho návštevu.

December 7, 2008 - Tanya Chandik prevzala od pani Mary Ann Doucette, Prezidentky Kanadskej Slovenskej Ligy, štipendium v hodnote $1000. Uskutočnilo sa tak počas Vianočnej Večere v 2. zbore SKL, v kostole Svätého Cyrila a Metoda v Motreali. Na fotografii je tiež Prezidentka 2. zboru SKL Lydia Matúsky.

September 28, 2008 - Fr. František Krušinský hosťuje banket v kostole Svätého Cyrila a Metoda v Motreali. 

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada