Slovenské kostoly v Montreale

V Montreale sú dva slovenské kostoly ktoré popri staraniu sa o duševné potreby svojich farníkov organizujú aj mnohé spoločenské oslavy, stretnutia, bankety alebo divadelné predstavenia.

Katolícky kostol Sv. Cyrila a Metoda je na 7187 2nd Avenue (na rohu 2nd Avenue a Jean Talon Est) a správcom farnosti je Vdp. Gabriel Juruš.

Luteránsky kostol Nanebevstúpenia je na 865 Jarry Street West.

Grékokatolícky kostol Nanebevstúpenia Pána na 45 Legendre Street West bol po dlhé desaťročia tretím slovenským kostolom v Montreale. Kvôli zmenšujúcemu sa počtu farníkov bol kostol v r. 2010 predaný a prestal byť slovenskou farnosťou.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada