Vdp. Gabriel Juruš oslávil 50. výročie vysviacky

20. septembra toho roku slávila slovenská rímsko-katolícka farnosť Sv. Cyrila a Metoda v Montreale veľmi významné výročie. Správca slovenskej farnosti Vdp. Gabriel Juruš oslávil v máji 50 rokov od momentu, kedy prijal z rúk pána biskupa Róbeta Pobožného výsviacku kňaza. Bola to po dvadsiatich rokoch prvá vysviacka v Košickom dóme sv. Alžbety, pretože komunistický režim od r. 1948 povoľoval vysviacky iba v Trnave a až Dubčekova jar zmenila túto reštrikciu, ale hneď potom, počas „normalizácie“ už zase neboli vysviacky v Košiciach viac povolené.

Vdp. Gabriel začal svoju kňazskú pastoráciu vo Veľkom Krtíši a potom pôsobil vo viacerých farnostiach v arcibiskupstve Košice. V r. 1997 ho na žiadosť Montrealskej arcidiecézy privítali Slováci v Montreale vo farnosti sv. Cyrila a Metoda a vďaka jeho plynnej francúzštine potom tiež vypomáhal vo viacerých farnostiach a kláštoroch v Montreale.

Toto výročie si slovenskí farníci uctili slávnostným obedom, kde boli pozvaní aj iní diecézni kňazi. Náš obed poctil vzácnou návštevou aj J.E. veľvyslanec Slovenskej Republiky v Ottawe pán Vít Koziak s rodinou.

Pri príležitosti spomínaného výročia sa predstavila aj skupina Priadky s krátkou kultúrnou vložkou nazvanou „Kňaz, kvapka svetla v temnote“, ktorá bola venovaná úlohe a postaveniu kňaza v dnešnej spoločnosti.

Chceme sa touto cestou poďakovať Vdp. Gabrielovi Jurušovi za účinnú pomoc pri vedení farnosti a za vysluhovanie bohoslužieb v našom kostole.

V mene kurátorov

Kornélia Kozma

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada