35. Konvencia Kanadskej slovenskej ligy

 23. júla sa konala v Montreale 35. Konvencia Kanadskej slovenskej ligy ktorá tento rok pripadla na 90. výročie od založenia Kanadskej slovenskej ligy.

Delegátov z 9. aktívnych zborov organizácie, z Montrealu, Wellandu, Toronta, Kitcheneru, Ottawy, St. Catharines, Sarnie, Windsoru a Calgary privítala Kornélia Kozma, predsedníčka miestneho zboru KSL v Montreale. Na úvod predniesli známy huslista Juraj SlovákRichard Poloma kultúrny program.

Po schválení programu konvencie a zápisnice z predchádzajúcej konvencie delegáti zvolili výbory potrebné pre plynulý chod konvencie a ko-predsedov konvencie, Pavla VýrostkuAgnes Belošičovú. Predchádzajúci výbor predniesol referáty o ich činnosti za posledné tri roky a potom sa začali debaty o činnosti do budúcnosti.

Pandémia Covid-19 veľmi utlmila činnosť KSL za posledné dva roky, mnohé tradičné podujatia a finančné zbierky sa nemohli uskutočniť. Inflačné tlaky prudko zvyšujú náklady na vydávanie novín Kanadský Slovák ktoré znemožňujú pokračujúce vydávanie na papieri a tak od Nového roka sa plánuje prechod na digitálne vydávanie. Marián Stolárik sa zaviazal podporou tisíc dolárov začať podpornú kampaň na pokračujúce vydávanie novín. Janet Mrenica predniesla návrh na zmenu štatútu organizácie na charitu, ktorá by usmernila činnosť organizácie viac na kultúrne, vzdelávacie a svojpomocné ciele a taký štatút by zlepšil možnosť pre finančnú podporu zvýšil daňové výhody pre darcov aj organizáciu. Delegáti zvolili výbor na pripravu nových stanov ktoré splnia podmienky vládnych predpisov pre charitatívne organizácie. Výbor má všetko pripraviť do 18. mesiacov, kedy sa zvolá mimoriadna konvencia na schválenie transformácie. Delegáti tiež schválili dve zmeny Stanov, prvú o zvýšení finančnej podpory od zborov pre chod Hlavného úradu, a druhú aby sa budúce konvencie aj schôdze Správnej rady konali elektronicky, čím sa ušetria cestovné výdavky. Boli prijaté aj ďaľšie návrhy pre chod organizácie, napríklad zvolenie finančného výboru a výboru pre audit.

Nakoniec sa volila nová Správna rada. Aj keď viacerí členovia doterajšieho vedenia chceli odstúpiť, delegáti apelovali aby aspoň v hlavných funkciách zostali a pokračovali počas 18. mesiacov do mimoriadnej konvencie, aby ich vedomosti a skúsenosti pomohli v snahe úspešne transformovať organizáciu. Takže delegáti zvolili staro-nové vedenie takto: predseda Marián Stolárik, podpredsedníčka Kornélia Kozma, sekretárka Mária Dinga, pokladníčka Anne Ladouceur, zapisovateľka Viera Šebeňová a predsedkyňa audičného výboru Emily Bohunický. Ďaľších dvoch auditorov si vyberú zbory neskôr.

Konvencia sa skončila prísahou nového vedenia a piesňou „Kto za pravdu horí“.

Pavol Čarnogurský

zapisovateľ 35. konvencie KSL

Fotografie: Pavol Čarnogurský, Dennis Zahorchak, Kornélia Kozma a Richard Polom