Víťazi štipendií Kanadskej slovenskej ligy

kanadska slovenska liga

Kanadská slovenská liga
(KSL) ustanovila štipendiá, aby ocenila akademické úspechy našich mladých členov. V mene Správnej rady s radosťou oznamujem víťazov štipendií KSL v kategórii stredná odborná škola (College) a univerzita na rok 2015. Žiadosti o štipendium v kategórii stredná škola neboli.

Stredná odborná škola (College):
1. miesto    $1,000 Bianca Sklinar (2. zbor KSL v Montreale)
2. miesto     $500 Jonathan Ireland (23. zbor KSL vo Wellande)

Univerzitné štúdium:
1. miesto    $1,000 Joey Svec (7. zbor KSL v Toronte)
2. miesto     $500 Michael Bohunicky (31. zbor KSL v St. Catharines)

CSL Scholarship Winners 2015

Štipendiá budú odovzdané príjemcom počas vianočných posedení organizovaných zbormi KSL v ich slovenskej komunite. Tieto oslavy poskytujú príležitosť pre funkcionárov a členov miestneho zboru prejaviť hrdosť a vyjadriť podporu pre vynikajúce úspechy, ktoré títo študenti dosiahli.

Na záver chcem všetkým štipendijným víťazom srdečne zablahoželať za dosiahnutie takého dôležitého míľnika v ich akademickej kariére.

Prajem im ako aj všetkým slovenským študentom v Kanade veľa úspechov do budúcnosti. Bravo!

Mary Ann (Hačková) Doucette
predsedníčka Kanadskej slovenskej ligy

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada