Gratulácie k 80. narodeninám 23. Zboru KSL

6. októbra 2020 členovia 23. Zboru (Welland) oslávili 80. výročie založenia. V tento deň v roku 1940 sa deväť Slovákov z regiónu Welland stretlo v dome Jozefa Biroša na Garnerovej ulici č. 23 a z iniciatívy Jána Ivana zo 17. Zboru (Sarnia) založili 23. Zbor Kanadskej slovenskej ligy.

Zakladajúcimi členmi boli Jozef Biroš, Michal Gažo, Antonia Gažová, Zuzana Kendrová, Marko Patuš, Ján Patuš, Štefan Peťko, Mikuláš Šusta a Pavol Vyrostko. Potom zvolili týchto funkcionárov: Predseda: Michal Gažo; Tajomník: Pavol Vyrostko; a pokladník: Marko Patuš. Odvtedy sa 23. Zbor rozrástol na 181 členov, čo je najväčší zo všetkých zborov Kanadskej slovenskej ligy. Jej súčasnými úradníkmi sú: Predsedníčka: Christine Dzugan; Podpredsedníčka: Melissa Kamendy; Tajomníčka: Margita Galat; Pokladník: Luke Dzugan; Zapisovatelka: Mary Danylko; Hlavný audítor: Paul Vyrostko; Audítori: Ann Csele a Mary Mamros.

Správna rada a členovia Kanadskej slovenskej ligy úprimne blahoželajú dôstojníkom a členom 23. Zboru vo Wellande k 80. výročiu založenia. Ste inšpiráciou pre nás všetkých!

Mark Stolárik,

Predseda Kanadskej slovenskej ligy