Veľvyslanec Koziak: Mojim cieľom je podporovať slovenskú komunitu

1a Koziak

Počas návštevy Calgary pán veľvyslanec SR v Kanade, Jeho Excelencia Vít Koziak poskytol pre Kanadský Slovák nasledujúci rozhovor:

Kanadský Slovák: Minulý rok bola podpísaná dohoda CETA o voľnom obchode medzi Kanadou a Európskou úniou. Ako táto dohoda funguje v praxi pre hospodárske a iné vzťahy medzi Kanadou a Slovenskou republikou?

Vít Koziak: Podpis dohody o voľnom obchode má pozitívny vplyv na export. Presné čísla nemám poruke, ale celkovo Európska únia zvýšila export do Kanady o viac ako 10 percent. Pre Slovensko je táto dohoda veľmi dôležitá, pretože Slovensko je veľmi otvorená pro-exportne orientovaná krajina. Viac ako 80 percent nášho HDP je tvorených z exportu, aj preto Slovensko dohodu CETA veľmi víta. Zatiaľ na Slovensku nebola ratifikovaná, ale je plne aplikovaná a k ratifikácii čoskoro dôjde. Dohoda má plnú podporu zo strany Slovenska a využívajú ju samozrejme aj slovenskí exportéri.

KS: Pre slovenských občanov žijúcich v zahraničí je dôležité zúčastňovať sa volieb. Môžeme voliť poštou poslancov do NR SR ale nie v prezidentských voľbách a nie v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu. Plánuje MZV toto zmeniť a umožniť nám účasť vo všetkých voľbách?

VK: Otázka volieb je otázkou zmeny legislatívy, musí byť podaný legislatívny návrh, ktorý prejde vládou a Národnou radou. Minimálne v otázke prezidentských volieb existuje snaha vlády, aby ľudia v zahraničí, ktorí majú slovenské občianstvo, mohli v prezidentských voľbách voliť. Pán premiér Pellegrini sa vyjadril v tom zmysle, že sa tým vláda bude seriózne zaoberať. Verím, že sa tento zákon zmení a že rovnako ako budú môcť voliť naši krajania so slovenským občianstvom v zahraničí, rovnako budú môcť voliť aj diplomati.

KS: Takže povedzte pánu premiérovi Pellegrinimu, že keď príde do Kanady na návštevu, tak sa ho na to určite opýtame.

Dúfam, že sa Vám počas stretnutia v Calgary páčilo vystúpenie tanečných skupín Slniečko a Slnečnica. Ich úspech je tiež výsledkom podpory, ktorú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí cez Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí takýmto skupinám poskytuje. Naše odhodlanie a ochota sú tu veľké, ale často nie sú peniaze napríklad na kroje, hudobné nástroje a iné väčšie výdavky. Takže Vás prosím aby ste Vy tlmočili do Bratislavy, že táto finančná podpora nám veľmi pomáha a sme za ňu veľmi povďační. Takto môžeme zriadiť projekty ako napr. Slovenská škola, čo je pomerne ľahké, ale potom napríklad zohnať učebnice a iné pomôcky by bez finančnej podpory zo Slovenska bolo veľmi ťažké. Chceme sa za túto pomoc poďakovať aj Vám ako reprezentantovi Slovenskej republiky a dúfam, že táto spolupráca sa bude rozvíjať aj naďalej.

VK: Vystúpenie tanečných skupín bolo skvelé. Môžem iba potvrdiť, ako som povedal vo svojom príhovore, že mojim cieľom podporovať krajanskú komunitu. Pred mojím odchodom do Kanady som o tom hovoril aj s predsedom ÚSŽZ pánom Varšom. Pri každej možnej príležitosti bude slovenské veľvyslanectvo a ja osobne podporovať projekty krajanskej komunity, na ktoré prispieva aj slovenská vláda prostredníctvom Úradu. Ja sám na vlastné oči vidím ako je veľmi dôležité podporovať snahu krajanov udržiavať si svoje zvyky, tradície, slovenský jazyk a slovenskú identitu, tu v Kanade a z mojej skúsenosti v každej krajine, kde Slováci žijú.

KS: Ďakujem pekne za rozhovor a prajem Vám príjemný pobyt a pôsobenie v Kanade.

Za Kanadský Slovák sa zhováral Pavol Čarnogurský

Fotografie z oficiálnej návštevy v provincii Alberta: Dr. Eva Hadzima

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kanade Vít Koziak sa narodil 11. júna 1974 v Michalovciach. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave na Filozofickej fakulte a v Inštitúte medzinárodných vzťahov, potom na Medzinárodnom inštitúte verejnej správy v Paríži, a diplomatické štúdiá na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii. V diplomatickej službe pôsobí od r. 1999 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, medzi inými ako 3. tajomník na veľvyslanectve SR v Paríži, 1. tajomník Veľvyslanectva SR vo Washingtone, v Kancelárii prezidenta SR ako riaditeľ Odboru zahraničnej politiky a člen výboru pre zahraničnú politiku Bezpečnostnej rady SR. Je ženatý a s manželkou Jankou majú dve deti.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada