Skupina Priateľov Slovenska v kanadskom parlamente

Michelle Rempel

Dňa 8. júna 2016 sa na pôde kanadského parlamentu uskutočnilo inauguračné zasadnutie „Parlamentnej skupiny priateľov Slovenska". Skupina bola konštituovaná na základe iniciatívy Veľvyslanectva SR v Ottawe s aktívnou podporou poslankyne slovenského pôvodu Michelle Rempel. Úvodného zasadnutia sa zúčastnil aj veľvyslanec Andrej Droba, ktorý vysoko ocenil záujem poslancov o rozvoj kanadsko-slovenskej spolupráce.

Vznik skupiny je odrazom tradične vynikajúcich vzťahov medzi SR a Kanadou a dokumentuje silný záujem o ich ďalšie prehlbovanie. Cieľom skupiny je nadviazanie nových kontaktov a podpora všetkých foriem spolupráce medzi oboma krajinami, a to nielen na parlamentnej úrovni. Za predsedníčku skupiny bola zvolená Michelle Rempel. Spolupredsedami sa stali Jennifer O'Connell a Don Davies. Skupina má k dnešnému dňu 22 členov zastupujúcich všetky hlavné politické strany Kanady a obe komory parlamentu.

Na ilustračnej fotografii Michelle Rempel ukazuje imigračný dokument z príchodu jej starých rodičov zo Slovenska do Kanady, počas jej návštevy redakcie a hlavného úradu Kanadskej slovenskej ligy v r. 2015.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada