Zmeny v sponzorovaní rodičov a starých rodičov do Kanady

map canada canadian slovak

Vláda mení program pre sponzorovanie rodičov a starých rodičov do Kanady, ktorý zlepší proces aplikácie vzhľadom k tomu, že počet žiadostí je obmedzený. Zmeny poskytnú rovnakú šancu všetkým Kanaďanom, ktorí majú záujem uchádzať sa o sponzorovanie svojich rodičov alebo starých rodičov prisťahovasť sa do Kanady. Ministerstvo imigrácie, utečencov a občianstva Kanady (IRCC) chce zlepšiť ako ľudia môžu využiť tento program.

Medzi 3. januárom a 2. februárom 2017, kanadskí občania s trvalým pobytom v Kanade, ktorí sa chcú uplatniť ako sponzori musia najprv vyplniť online formulár na internetovej stránke IRCC a upovedomiť ministerstvo, že chcú sponzorovať svojich rodičov alebo starých rodičov. Linka na internetovú stránku ministerstva je http://www.cic.gc.ca/english/index.asp

On-line formulár bude k dispozícii po dobu 30. dní, od poludnia východného štandardného času (EST) 3. januára 2017 do poludnia EST dňa 2. februára 2017.

Formulár sa bude pýtať na krstné meno jednotlivca, priezvisko, dátum narodenia, krajinu narodenia, adresu trvalého pobytu, poštové smerovacie číslo a e-mailovú adresu. Akonáhle je informácia úspešne odoslaná prostredníctvom on-line formulára, získa žiadateľ číslo potvrdenia ktoré si musí zaznamenať. Môže sa podať iba jeden on-line formulár, duplicitné žiadosti budú odstránené. Vyplnenie formulára nebude ešte znamenať že sa žiadateľ záväzne zaručil sponsorovať v rámci programu.

Na konci 30. dní, IRCC odstráni duplicitné žiadosti, náhodne vyberie 10 000 ľudí a požiada ich, aby vyplnili podrobnú žiadosť. IRCC upovedomí všetkých ktorí vyplnili online žiadosť, či boli vybraní, alebo nie. Iba tí, ktorí boli náhodne vybraní, budú vyzvaní, aby podali podrobnú žiadosť na sponzorovanie svojich rodičov alebo starých rodičov.

Tí, ktorí boli vyzvaní budú mať 90 dní na predloženie podrobnej žiadosť na IRCC. Aplikačný kit 2017 a sprievodca na vyplnenie žiadosti bude k dispozícii na internetových stránkach IRCC od 9. januára 2017.

Tí sponzori, ktorí neboli vybraní, budú môcť zopakovať svoj záujem a znovu požiadať v roku 2018.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada