Prípravy na 79. Slovenský deň

Prípravy na tradičný nadchádzajúci 79. Slovenský deň sú v plnom prúde. Organizátori a členovia 1. okresného zboru Kanadskej slovenskej ligy sa stretli na svojej výročnej schôdzi v Thorolde, Ontário v hale kostola Sv.Ruženca. Po kontrole finančných záznamov a výkazov predsedníčka Emília Bohunická zahájila a viedla schôdzu. Hlavnou náplňou bola správa z minuloročného Slovenského dňa, voľby výboru na rok 2017 a príprava a organizovanie 79. Slovenského dňa. Miesto a formát tohto jedného z najstarších a účasťou najpočetnejších podujatí Slovákov v Kanade budú tie isté. Bude v chorvátskom parku Karlovac na 1860 Thompson Rd. S. v Miltone, Ontário v nedeľu 16. júla, 2017. Začne sa rímsko-katolíckou sv. omšou, našou tiež slovenskou tradíciou.

79 Slovak DayNový výbor 1. Okresného zboru KSL je (viď fotografiu zľava): sediace predsedníčka Emília Bohunická, podpredsedníčka a zapisovateľka Alicia Woodhouse
Druhý rad zľava hlavný dozorca Dave Woodhouse, dozorkyňa Alena Knizat, tajomník Nicky Bohunicky, dozorkyňa Christine Dzugan, pokladníčka Alex Woodhouse.

Práca v 1. Okresnom zbore, ktorý tvoria členovia 31. zboru KSL v St.Catharines, 34. zboru v Kitcheneri a 23. zboru vo Wellande je dobrovoľná. Na škodu našej slovenskej komunity je, že životný štýl, rodinné zaneprázdnenie a celkový vzťah k našej slovenskej kultúre, nášmu dedičstvu v Kanade je iný. Nie je ľahké zorganizovať a pripraviť priebeh takej veľkej akcie akou je Slovenský deň. Je na niekoľkých zanietených, veci oddaných a obetavých členoch našej slovenskej pospolitosti získať a zapojiť do tejto práce dobrým príkladom ďalších, hlavne mladých Slovákov žijúcich v Južnom Ontáriu. Odmenou je spokojnosť z úspešného podujatia, stretnutia s priateľmi v pohode v príjemnom prostredí a vzájomné povzbudenie k národnej hrdosti a lásky k rodnej hrude.

Agnesa Belošičová

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada