Reprezentanti kanadských Slovákov

Brooke and Mikey

Jednou z výborných starých tradícií Slovenských dní je výber mladých ľudí, ktorí budú reprezentovať kanadských Slovákov na rôznych multikultúrnych podujatiach v Kanade. My ich voláme Kráska a Princ Slovenského dňa.

Chceme predstaviť dvoch kandidátov pre tento rok, ktorých prvýkrát vybrali ich príslušné zbory Kanadskej slovenskej ligy. Víťaz bude vyhlásený 16. júla na Slovenskom dni v Miltone v Ontáriu.

Brooke Atamanyk

Brooke Atamanyk je hrdá, že reprezentuje 23. Zbor Kanadskej slovenskej ligy vo Wellande, už druhý rok za sebou ako Kráska.

Brooke navštevuje strednú školu Notre Dame v meste Welland a v septembri začne 10. ročník štúdií. Brooke sa tiež angažuje v študentskej rade a v rôznych športov. Popri škole Brooke hrá volejbal, plážový volejbal a súťaží v spoločenských tancoch. Hrdí rodičia Brooke sú Brandon a Kristine Atamanyk a prarodičia Mike a Maria Dinga a Richard a Helen Atamanyk.


Mikey Bohunicky

Michael 'Mikey' Bohunicky hrdo reprezentuje Kanadskú slovenskú ligu, 31. Zbor v St. Catharines. Svoj druhý ročník štúdia absolvoval na Brock University, kde študuje sociológiu. Je výborným študentom, absolvoval Denis Morris High School na Honor Roll riaditeľa školy. Za svoje úsilie bol odmenený čiastočným štipendiom od Brock univerzity, ako aj ďalšími od Kanadskej slovenskej ligy. Pokračuje v silnej akademickej kariére s vynikajúcimi známkami na univerzite, kde sa v septembri vráti do tretieho ročníka štúdia.

Ako člen prvej generácie kanadských Slovákov Mikey je veľmi hrdý na svoje dedičstvo. Je najmladším synom Valeriana a Emilie Bohunicky, s dvoma súrodencami, Nickym a Natašou. Má blízku rodinu na Slovensku, niekoľkokrát ich navštívil, a veľmi oceňuje krásy a jedinečnosť Slovenska a jej obyvateľov. Od narodenia je členom Kanadskej slovenskej ligy. Je aktívny v činnosti ligy, pravidelne sa venuje slovenským Dňom otvorených dverí a každoročným Slovenským dňom. Začiatkom tohto roka zastupoval Mikey Zbor zo St. Catharines na Niagara Folk Arts Festival, kde pre jeho srdečný a priateľský prístup získal titul Veľvyslanca roka zo zástupcov 23. etnických skupín. Na každom podujatí festivalu radostne privítal davy v slovenčine "Ahojte, ja som slovenský Miško!", Za čo dostal potlesk.
     
Miškovýni cieľmi do budúcnosti je vstúpiť do advokátskej profesie a ešte dôležitejšie, urobiť veľký a pozitívny rozdiel vo svete. Miluje prírodu a pevne verí v ochranu životného prostredia Zeme a všetkých jej obyvateľov.

Našim reprezentantom kanadských Slovákov prajeme úspešný a prekrásny rok!

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada