Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou nadobudla platnosť

EU flag horzVo štvrtok 21. septembra vstúpila do predbežnej platnosti komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi EÚ a Kanadou.

CETA ponúka nové možnosti pre podniky EÚ všetkých veľkostí na export do Kanady. Firmám v EÚ ušetrí 840 miliónov kanadských dolárov (CAD), čiže 590 miliónov EUR ročne - sumu ktorú doteraz platili v sadzbách za tovary vyvezené do Kanady. Od 21. septembra CETA zrušuje clo na 98% výrobkov ktoré EÚ dováža do Kanady. Poskytuje tiež európskym spoločnostiam najlepší prístup, aký kedykoľvek ponúkali spoločnostiam mimo Kanady, aby predložili ponuky na projekty verejného obstarávania nielen na federálnej úrovni, ale aj na úrovni provincií, miest a samospráv.

 

Dohoda bude obzvlášť výhodná pre menšie spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť náklady na byrokraciu pri vývoze do Kanady.

 

CETA vytvorí nové príležitosti pre európskych poľnohospodárov a výrobcov potravín a zabezpečí lepší prístup na kanadský trh dôležitým európskym produktom, aké sú napríklad syry, vína a liehoviny, ovocie, zelenina a spracované výrobky. Dohoda tiež ponúka lepšiu právnu istotu v hospodárstve služieb, väčšiu mobilitu zamestnancov vo firmách a rámec, ktorý umožňuje vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií od architektov až po prevádzkovateľov žeriavov.

 

CETA otvára množstvo príležitostí pre firmy a ľudí na Slovensku:

- ruší colné sadzby pre slovenských vývozcov a dovozcov;
- otvára kanadský trh služieb slovenským firmám;
- umožňuje slovenským firmám uchádzať sa o verejné zákazky v Kanade;
- legálne ochraňuje výsledky slovenského výskumu a tvorivosti;
- uľahčuje slovenským odborníkom pracovať v Kanade;
- podporuje väčšie investície medzi Slovenskom a Kanadou;
- pomáha malým podnikom na Slovensku vyvážať viac do Kanady.

 

Kanada je 14. najväčším obchodným partnerom Slovenska mimo EÚ:
Hodnota obchodného prebytku Slovenska v tovaroch a službách s Kanadou je 153 miliónov CAD (104 m EUR)
Hodnota slovenského exportu do Kanady je 275 miliónov CAD (187 m EUR)
Hodnota slovenského dovozu z Kanady je 122 miliónov CAD (83 m EUR)

 

CETA prinesie veľké úspory odstránením ciel na 98% zo všetkých colných položiek. Slovensko bude mať prospech z odstránenia ciel na takmer celý svoj vývoz, najmä pre:

Motorové vozidlá a súčiastky: slovenský vývoz do Kanady bol v r. 2015 176 miliónov CAD (120 m EUR)
Strojné a elektrické zariadenia: slovenský vývoz do Kanady bol v r. 2015 34 miliónov CAD (23 m eur)
Nábytok: slovenský vývoz do Kanady bol v r. 2015 7 miliónov CAD (5 m EUR)
Guma a výrobky z gumy: slovenský vývoz do Kanady bol v r. 2015 4,5 miliónov CAD (3 m EUR)
Vývoz slovenských služieb do Kanady má hodnotu 31 miliónov CAD (21 m EUR), hlavným vývozom služieb do Kanady sú cestovný ruch a telekomunikácie;
Slovenský dovoz služieb z Kanady: 20,5 miliónov CAD (14 m EUR)

 

CETA umožňuje slovenským firmám prístup na veľký trh verejného obstarávania v Kanade. Slovenské spoločnosti budú môcť ponúkať tovar a služby pre ponuky na všetkých úrovniach vlády v Kanade (federálne, provinčné a obecné).

 

CETA zlepší a zabezpečí prístup slovenským firmám na kanadský trh služieb. Napríklad v profesionálnych službách Kanada odstránila niekoľko obmedzení týkajúcich sa občianstva a podmienok pobytu pre slovenských profesionálov aby mohli pracovať v Kanade. Platí to pre:
* právnikov
* účtovníkov
* architektov
* inžinierov

 

Teraz je čas, aby spoločnosti v Kanade a v Slovenskej republike využili túto príležitosť a zintenzívnili obchodné aktivity ktoré ešte viac zvýšia prosperitu oboch našich krajín.

 

CETA zvýhodňuje vývoz slovenských výrobkov do Kanady napr. oproti vývozu do Spojených štátov, pretože USA stále uplatňuje clá a tarify. Podobne, kanadské výrobky a služby sú teraz výhodnejšie oproti americkým, pretože sa dovážajú na slovenský a európsky trh bez cla.


Informácie z tlačovej správy Európskej komisie spracoval Palo Čarnogurský
Podrobnejšie informácie nájdete na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_sk.htm

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada