Ministerka Michelle Rempel pozdravila KSL

AGM 200Ročná schôdza Správnej rady Kanadskej slovenskej ligy (KSL) 2015 sa uskutočnila 11. apríla 2015 v budove hlavného úradu v Mississauge, Ontario. Na zasadnuti sa tiež zúčastnili, verejný účtovník KSL Andrew Walker (z firmy Durward Jones Barkwell and Company) a investičný poradca KSL Peter McDowell (CIBC Wood Gundy). Na schôdzi boli prednesené správy úradníkov KSL, Investičného výboru, Šefredaktora Kanadského Slováka, Redakčnej rady, Hospodárskeho výboru ako aj finančné správy a zhodnotenie investícii, ktoré boli prediskutované a schválené.

Na schôdzi sme mali veľkú česť privítať medzi nami dvoch významných hostí. Hon. Michelle Rempel, ministerku federálnej vlády pre Západnú ekonomickú diverzifikáciu, ktorá hrdo hovorila o svojích slovenských koreňov a dedičstve, doniesla nám ukázať doklady medzi ktorými boli aj členské knižočky Kanadskej slovenskej ligy, ktoré patrili jej starým rodičom. Ministerka Michell Rempel reprezentuje Calgary Centre-North v poslaneckej snemovni a stala sa členkou KSL v Zbore 65 v Calgary. J.E. Andrej Droba, veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade prehovoril k prítomným o úzkych vzťahoch medzi Slovenskom a Kanadou ako aj jeho prioritách a iniciatívach spolupráce so Slovákmi žijúcimi v rôznych komunitách v Kanade.

Na výročnej schôdzi Správna rada schválila viacero členských prihlášok do KSL a udelila čestné členstvo KSL J.E. Andrejovi Drobovi. Pokiaľ ide o plánovanie pre 33. Konvenciu KSL v St. Catharines, Správna rada uvažuje o dvoch alternatívnych termínoch (23. a 24. apríla 2016 alebo 30. apríla a 1. mája 2016), na základe vhodného miesta.

Na záver, Správna rada bude aj naďalej plniť mandát KSL a upevňovať jej vedúcu úlohu pre všetkých Slovákov v Kanade. Spoločným úsilím každého z nás dokážeme zabezpečiť kultúrne a spoločenské dedičstvo ktoré Kanadský Slovák /The Canadian Slovak predstavuje pre súčasné a budúce generácie Slovákov v Kanade.

Mary Ann (Hačková) Doucette
Predsedníčka Kanadskej slovenskej ligy

Fotografie: Pavol Stacho a Palo Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada