Oslava Corpus Christi

CC 200V nedeľu 7. júna oslávila farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mississauge, Ontário sviatok Kristovho tela a krvi, Corpus Christi. Jedna omša sa konala pre celú farnosť, po ktorej nasledovala eucharistická procesia okolo kostola. V sprievode boli miništranti a dievčatá v krojoch nesúci sochu Panny Márie, deti rozhadzovali petále kvetov a baldachýn, pod ktorým bola vystavená Najsvätejšia sviatosť nasledoval dlhý rad spievajúcich farníkov. Po modlidbách pri štyroch vonkajších oltárov sa sv. omša skončila s vystavením sviatosti a benedikciou v kostole. Potom sa konal obed a banket vo farskej sále, ktorý umožnil farníkom zdieľať priateľské odpoludnie.

Štefan Slovák ml. Foto: Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada