Jednota už 125 rokov

Jenota125 200Ak sa niekto dožije 125 rokov a je stále plný elánu a chuti do života, je na mieste obdiv a hlboká poklona. Veď si musí pamätať mnohé politické, technické či životné zmeny, ako aj to, že nie každý deň je krásny a slnečný.

JEDNOTA - Prvá katolícka slovenská únia - pôsobiaca v Spojených štátoch, ako aj v Kanade, slávila 125. výročie svojho založenia. Keď sa 4. septembra 1890 duchovný o. Štefan Furdek stal hlavným predstaveným tejto organizácie, pravdepodobne nedúfal, že táto poisťovacia a výpomocná únia podávajúca pomocnú ruku slovenským prisťahovalcom sa dožije tak úctyhodného veku a zotrvá v pokračovaní svojich cieľov na severoamerickom kontinente.

Torontská pobočka JEDNOTY (Region 8 - Mons. Michael Shuba District a zbor 785) pripravili v nedeľu 23. augusta 2015 veľkolepú oslavu tohto výročia, ktorá sa po raňajšej pobožnosti v kostole sv. Cyrila a Metoda v Mississauge preniesla na niekoľkohodinovú popoludňajšiu plavbu výletnou loďou Enterprise 2000 na jazere Ontario.

Na korbe lode (ktorá je v slovenskom vlastníctve) viala slovenská zástava, vo vnútorných priestoroch vyhrávala slovenská hudba a celková nálada nabrala národného ducha. Akoby vysnívané počasie dovoľovalo nielen americkým hosťom, ale i domácim obdivovať z paluby lode panorámu Toronta. Podelenie sa o radosť patrí ku cti každému, kto pridal svoju pomocnú ruku k tomuto sviatku. Predstavení zboru Miloš Mitro či Mike Kapitán boli dušou tejto plavby, preto po zakotvení a následnej rozlúčke s prítomnými sa im na tvárach zračila spokojnosť.

Happy Birthday JEDNOTA - radostné narodeniny! Gratulujeme a posielame úprimné želanie do mnohých ďalších rokov.

Julo Behul

Fotografie: Paul Stacho (STACHOphoto)

Internetová stránka Jednoty je http://www.fcsu.com a archív dvojtýždenníka Jednota - Union nájdete na http://www.fcsu.com/newspaper-archive-2

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada