Odpust pri katedrále Narodenia Bohorodičky

 Feast2015 200Matka Božia - Mária - je matkou nás všetkých. Panna Mária je neoddeliteľnou súčasťou kostola a neoddeliteľnou súčasťou nášho života. 1.september je začiatok nášho liturgického roka. Rovnako ako sme uzavreli predošlý liturgický rok sviatkom Vstupu Matky Božej do Chrámu, tak oslavujeme začiatok nášho nového liturgického roka ďaľším zo sviatkov Panny Márie: Narodením Pána. Farníci a hostia sa zhromaždili v katedrále spievaním Mariánskych piesní pred liturgiou. Potom začal z fary sprievod miništrantov, veriacich a duchovenstva. Ako J.E. Biskup Ján vstúpil do katedrály, zbor začal spievať tradičné "Vosel Jesi Archijereju". "Vstúpili ste do kostola, najsvätejší biskup", po ktorom biskup Ján urobil požehnanie do všetkých kútov sveta. V tomto roku sme veľmi radi, že náš slávny slovenský operný spevák, Ján Vaculík, bol medzi nami. Jeho prednes "Ave Maria" a "Panis Angelicus", nám pomohol ešte viac vžiť sa do ducha dňa. Koncelebranti pri oltári spolu s biskupomiskup Jánom boli: Fr. Marek Novický, Fr. Jozef Mucha, Fr. Ron Comeau. Slúžili tiež sub-diakoni Winsen Zouzal a Cyril Pinchak, SJ. Kázeň povedal biskup Ján v angličtine a Fr. Marek v slovenčine.

Vo svojej kázni p. biskup hovoril o Márii a jej význame pre nás všetkých. Hovoril o dvoch tvárach Márie: duchovnéj a svetskej. Použil príklad dvoch sestier Lazarusa, zhodné s menami Mária a Marta. Kým sa Ježiš zastavil pri Lazarovom dome, Mary sedela pri Ježišových nohách a visela na každom jeho slove. Na druhej strane, Marta bola zaneprázdnená prípravou jedla a servírovania a konečne mala toho dosť. Pristúpila k Ježišovi a požiadala ho, aby prosím, povedal Márií, aby jej pomohla. Ježiš ju uistil, že Mária si vybrala dobre keď sa rozhodla načúvať Ježišovi. A rovnako ako Lazarusova sestra Mária si vybrala lepšie, tak aj Mária, Matka Božia. Keď ju anjel Gabriel oslovil, mohla ho ignorovať a hotovo. Ona však prijala jeho posolstvo a stala sa Matkou Božiou. Biskup sa tiež zmienil, ako je meno našeho kostola tiež veľmi výstižné. Pred tým, než sa katedrála stala naša, bol to židovský chrám. A pretože Mary vyrastala v židovskej tradícii, je to vhodný spôsob, ako sa kostol vysvetil na jej poctu. Naše nebohý biskup Michael urobil nádherné rozhodnutie pomenovať tento kostol po našej nebeskej Matke, a preto máme katedrálu s menom na jej počesť.

Fr. Marek tiež pochválil Nebeskú Matku. Použil svoju vlastnú matku ako príklad, keď nám porozprával o rozhodnutiach, ktoré vykonal vo svojom živote, ktoré boli ovplyvnené jeho mamou. Ona, rovnako ako Mária, tiež urobila správne rozhodnutie. Je na nás, aby sme žili svoj život podľa toho ako sa rozhodneme. Rozhodovania sú niektoré dobré, niektoré nie tak dobré. Mali by sme sa snažiť, aby sme urobili viac a viac správnych rozhodnutí a otvoriť naše srdce a našu myseľ k láske vychádzajúcej z Márie. Mária, Matka Božia, je tiež naša matka, ktorá sa o nás stará, chráni nás a chce pre nás len to najlepšie. Poďme jej pomôsť; buďme deti si ju zaslúžia, a nasledujme v jej stopách.

Liturgia sa skončila a pomazaním - mirovanije - a všetci boli pozvaní do farskej sály aby pokračovali s oslavou. Odpusts sú stretnutia priateľov a rodiny z blízka i ďaleka. Je to jeden z dní, kedy sa stretávame s našimi kolegami farníkmi z našej susednej rímskokatolíckej farnosti, rovnako ako s farníkmi z našich farností v mestách Hamilton, Thornhill a Windsor. Nebolo to tak dlho, keď sme tiež vítali farníkov z Oshawy, Wellandu, ako aj z Montrealu. Budeme aj naďalej milovať tieto momenty, pretože nevieme, ako dlho v nich budeme môcť pokračovať.

Naša farnosť naďalej rastie, a to je čiastočne vďaka kňazovi, ktorý naďalej počúva a spolupracuje so svojimi farníkmi. Je to aj vďaka nekončiacej oddanosťi farníkov, ktorí sa týždeň po týždni a rok po roku obetujú pre dobro Cirkvi. V tomto roku sme si poctili najprominentnejších z týchto farníkov: pani Kapitán, pani Bujdoš, pani Burger, pani Bučko, pani Lilek, slečna Uram, pani Hosák a pani Snell, rovnako ako pán Kapitána, p. Telepcáka a pána Tutka. Váš príspevok k podpore naše cerkve nezostal bez povšimnutia.

Ďakujeme vám a ďakujeme vašej rodiny že vám umožňuje robiť prácu, ktorú robíte. Nech vám Pán Boh dá mnoho ďalších rokov v dobrom zdraví. Fr. Marek oslávencov obdaril malým darčekom, ako prejav uznania od celej rodiny farníkov.

Mary Siroky-Snell, fotografie: Helen von Friedl

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada