Odpust vo farnosti sv. Cyrila a Metoda

01a odpustOdpust je tradične najvýznamnejšia oslava v každej slovenskej farnosti. Slávnostný banket je vyjadrením vďačnosti a radosti..Oslava svätých patrónov farnosti je zároveň aj vyjadrením vďaky za odpustenia od Boha, pretože Boh má rád svoje deti, odpustí im ich hriechy a dáva hlboký zmysel nášmu životu. Odpust je aj spoločenská udalosť kde sa priatelia a známi stretnú pri spoločnom stole.

Farnoť kostola sv. Cyrila a Metoda v Mississauge slávi odpust vo februári a aj tohoto roku bola sála plná a jedlá aj program boli výborné, ako o tom dobre svedčia priložené fotografie.

Helen von Friedl

 

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada