Ročná schôdza vedenia KSL

 

1 CSL AGMSprávna rada Kanadskej slovenskej ligy sa stretla na výročnej schôdzi v Toronte. Hlavní úradníci prednieslim svoje správy a potom sa viedla diskusia o zmenách, ktoré zaručia budúcnosť organizácie a zvýšia atraktívnosť novín Kanadský Slovák. Mária Dinga povedala, že v r. 2017 sa do KSL prihlásilo 42 nových členov, hlavne mladých. Klára Hrdlička predniesla finančné správy pre KSL a dcérskej korporácie Slovenskej Kanadskej vydavateľskej spoločnosti ktorá vydáva noviny Kanadský Slovák. Predseda KSL M. Mark Stolárik zdôraznil, že bez Kanadskej slovenskej ligy a Kanadského Slováka by naša slovenská komunita v Kanade stratila viditeľnosť. Do diskusie sa zapojili aj hostia zo Zborov KSL v Toronte, St. Catharines, Ottawy a Wellandu. Vedenie pripraví 34. Konvenciu KSL ktorá bude na budúci rok v Toronte.

Palo Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada