Ustanovenie biskupa Mariána Andreja Pacáka

01a Bishop Pacak15. september 2018 bol špeciálnym dňom pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. Bolo to deň, ktorý čakali osláviť viac ako dva roky: 5. júla 2018 Jeho Svätosť pápež František vymenoval Vdp. Mariána Andreja Pacáka, C.Ss.R., ako tretieho biskupa slovenskej Eparchie sv. Cyrila a Metoda byzantského obradu v Kanade. V ten deň boli zodpovedané modlitby všetkých veriacich v eparchii a prípravy sa začali. Naša eparchia bola pod apoštolským správcom od júla 2016, keď náš druhý biskup, John Pazak, C.Ss.R., bol menovaný biskupom Svätej ochrany Márie, byzantskej katolíckej eparchie v Phoenixe v štáte Arizona. Otec Marian Andrej bol vysvätený biskupom 2. septembra 2018 v Michalovciach na Slovensku. Je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (bežne nazývanej redemptoriststi). Naša eparchia takto nasleduje v stopách nášho prvého biskupa Michala Rusnáka, C.Ss.R. a nášho druhého biskupa, Johna Pazaka, C.Ss.R.

Procesia vstúpila do katedrály práve keď spevácky zbor a všetci prítomní spievali "Vosel jesi Archijereju - vstúpili ste, Najsvätejší biskup". Vedením sprievodu boli naši eparchiálni kňazi: Vdp. Jozef Mucha (kostol Nanebovzatia - Hamilton), Vdp. Ron Comeau (Transfiguračná misia - Thornhill) a Vdp. Stephen Williams (Ochranný kostol - Oshawa). V reprezentácia hierarchie a duchovenstva boli týto hodnostári: Msgr. Fermin Emilio Sosa Rodriguez, dočasný zástupca, zastupujúci Jeho Excelenciu, Najvyššieho reverenda Luigi Bonazzia, Apoštolského nuncia v Kanade; Jeho eminencia Thomas Cardinal Collins, arcibiskup z Toronta; Jeho Excelencia, arcibiskup Cyril Vasil, SJ, tajomník Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme; Jeho milosť, arcibiskup William Skurla, arcibiskup z Pittsburghu; Jeho Excelencia biskup Ján Kudrick, biskup Emeritus eparchie Parmy; veľvyslanec a administrátor Marek Visnovsky, Protosyncellus z eparchie Parmy a rektor katedrály sv. Jána Krstiteľa v Parmeô Vdp. Lorenzo Loruso, O.P., zástupca tajomníka Kongregácie pre orientálne cirkvi v Ríme; Vdp. Alex Laschuk, zastupujúci biskupa Stephena Chmilara, z ukrajinskej eparchiu v Toronte, biskupa Pazaka a biskupa Pacaka a Vdp. Marek Novický, kanclelár Eparchie sv. Cyrila a Metoda Slovákov byzantského obradu v Kanade a rektor katedrály Narodenia Božej Matky. V sprievode boli: Vdp. Ondrej Pacak, C.Ss.R. (brat biskupa Mariána Andreja, ktorý je tiež členom redemptoristickej komunity) a Vdp. Metod Lukacik, C.Ss.R., prorektor provincie redemptoristov Michalovce na Slovensku. Biskup Joseph Dabrowski, C.S.M.A., pomocný biskup z Londonu, biskup Vincent Nguyen, pomocný biskup z Toronta a biskup Bawai Soro, biskup Chaldejskej eparchie Maradona z Toronta, sedeli pred kňazom, čakajúc na začatie liturgie. Na lavičkách boli hosťami duchovenstva a diakoni z niektorých našich sesterských cirkví. Tiež medzi hosťami boli niektoré mníšky z rádu SSMI (Sister Servants of Mary Immaculate). Medzi nimi bola Sr. Petra Sicakova, provinciálka SSMI na Slovensku. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na manželov a deti našich ženatých kňazov, ktorí sedeli medzi hosťami. Počasie bolo perfektné a katedrála bola plná farníkov, hostí a návštevníkov.

Liturgické responzie viedla malá skupina špecializovaných farníkov, ktorí sa za posledné dva mesiace dôkladne usilovali, aby táto príležitosť bola čo najpamätnejšia. S nimi odpovedali aj ostatní farníci a hostia. Po tom, ako sa "pokloníme Tvojmu krížu, ó Pane", bola papežská bula čítaná Msgr. Ferminom Rodriguezom a biskup Marian Pacák ju hrdo ukázal jrho biskupom, kňazom a svojim veriacim. On bol potom vyhlásený za hodného zdieľať bozk pokoja so všetkou hierarchiou a kňazmi. Zaujal svoje miesto pred tetrapodom a podelil sa s z bozkom pokoja so všetkými prítomnými v katedrále.

Kázeň povedal Jeho Excelencia, arcibiskup Cyril Vasil, SJ, ktorý hovoril o jednej apoštolskej cirkvi. Poukázal na to, že Vladyka Marian Andrej prekleňuje rozdiel medzi katolíkmi byzantského obradu v Kanade a cirkvou rímskeho obradu, keďže bude členom Konferencie katolíckych biskupov Kanady. Nový biskup tiež symbolizuje spojenie medzi cirkvou v Kanade a cirkvou na Slovensku, ktorú veriaci v Kanade tak silne podporovali počas desaťročí, kedy bola prenasledovaná. Poukázal na to, že Vladyka Marian Andrej prichádza do Kanady, aby sa podelil o svoje dary, ktoré dostal od Všemohúceho a aby vdychol nový život do eparchie. Nebude to pre neho jednoduchá úloha, ale ak chodí s Kristom a s podporou svojich farníkov, ktorým je zverený, bude žať plody svojej práce. Celá liturgia vysviacky bola vysielaná v televíznom vysielaní a cez internet ju mohli sledovať aj naši priatelia a rodina na Slovensku. Bolo to zvlášť dôležité pre nášho biskupa Mariána Andreja, pretože celá jeho rodina, okrem jeho brata, Vdp. Ondreja, je na Slovensku. Ďakujeme Bohu za modernú technológiu, v ktorej žijeme.

Po skončení liturgie všetci prešli do farskej haly na občerstvenie. Tam mohli stretnúť s väčšinou hierarchie a mohli sa osobne stretnúť s novým biskupom Mariánom Andrejom.

Oslavy skončili s banketom, ktorý sa konal v Capitol Banket Centre v Mississauge. Tam sme privítali: Jeho Excelenciu, pán Víta Koziaka, veľvyslanca Slovenskej republiky v Kanade so svojou šarmantnou manželkou a dvoma krásnymi dcérami. Prítomný boli aj najsvätejší biskup Jose Kalluvelil, apoštolský exarcha pre veriacich Syro-Malabaru v Kanade, a rektor katedrály Vdp. Sebastián.

Po predstavení sediacich za hlavným stolom a iných ctených hostí bola podávaná večera. Pozdravy od organizácií a laikov boli odovzdané novému biskupovi a on potom vystúpil na pódium a vyslovil srdečné poďakovanie každému, kto pripravil alebo sa zúčastnil na tejto slávnosti, s osobitnou vďakou Vdp. Marekovi Novickému, ktorý celé dni a noci zabezpečoval, že táto slávnosť bola úspešná. Pohostinná večera bola zakončená lahodným dezertom a po ďaľšom porozprávNí sa s novým biskupom a inými sa prítomní pomaly začali rozptyľovať a odchádzať domov.

Ďakujeme Ti, Pane, za tento nádherný deň, za to, že si vypočul naše modlitby, že si nám poslal Vladyka Mariána Andreja.

Vitajte vo svojom novom domove, Vladyka!

Text: Mary Siroky-Snell, Innisfil, Ontario

Fotografie: Helen von Friedl, Toronto

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada