85. výročie slovenskej farnosti v Toronte

 

01a 85 AnniversarySlovenská rímsko katorícka farnosť sv. Cyrila a Metoda oslavuje 85. výročie od svojho založenia. Oslavujme a spomeňme si na to, ako to celé začalo.

Slovenská emigrácia v Kanade sa do prvej svetovej vojny koncentrovala skoro výlučne na západné provincie. Mesto Toronto neposkytovalo prácu a tak bolo pre nich iba prechodnou stanicou na ceste do západnej Kanady. Až v dvadsiatich rokoch 20. storočia sa začalo ukazovať ako dobré miesto na stále usadenie. Prví Slováci sa tu trvalo usadili v roku 1923. Okolo roku 1927 ich počet natoľko vzrástol, že sa začali organizovať a pestovať čulý spolkový život.

V Kanade slovenských kňazov žiaľbohu nebolo, a preto sa prihlásili v roku 1927 do poľskej farnosti sv. Stanislava na Denison Ave. Neskôr sa presťahovali do kostola Panny Márie na Bathurst St., kde im dovolili mávať v nedeľu sv. omšu so slovenským spevom. Prvý slovenský kňaz, ktorý prišiel pre nich odslúžiť sv. omšu bol otec Andrej Šulek z Buffalo. Častejšie sa v Toronte zastavil otec Albert Florián S.V.D., ktorý pracoval ako cestujúci misionár medzi Slovákmi po celej Kanade.

Historickým dňom v živote našej farnosti je 18. apríl 1934. V ten deň totiž otec František Dubosh doviedol z Fairport, Ohio do Toronta otca Michala Shubu, ktorý sa stal stálym duchovným otcom torontským katolíkom. V nedeľu 22. aprila 1934 slúžil Otec Shuba prvú svätú omšu, na ktorú sa zišlo 125 osôb. O niekoľko dní po príchode otca Shubu slovenská farnosť bola ustanovená aj úradne a za jej patrónov boli vymenovaní sv. Cyril a Metod. Pod oddaným vedením Otca Shubu farské spoločenstvo vybudovalo prvý slovenský kostol sv. Cyrila a Metoda na 34 Claremont Street, ktorý bol posvätený 9. novembra 1941.

Počas nasledujúcich desaťročí farské spoločenstvo rástlo vo viere aj počtom, podporované živými, aktívnymi duchovnými a dobrovoľnými členmi. Od roku 1952 začali pomáhať slovenskí jezuiti, ktorí prichádzali do Kanady, lebo po skončení štúdií sa nemohli vrátiť na Slovensko.

Vtedajší farár otec Vincent Dančo S.J., spolu s farskou radou, sa v roku 1984 podujali na ťažkú úlohu hľadania nového miesta, čo trvalo pomerne dlho a súčasne predaja starého kostola. Nakoniec v roku 1993 sa začalo s horlivým zbieraním prostriedkov, finálne stavebné projekty a rozpočet boli schválené a so stavbou sa začalo v roku 1995. Posledná svätá omša v starom kostole bola slávená 15. septembra 1993.

Nový kostol v Mississauge bol oficiálne posvätený Jeho Excelenciou Alojzom Ambrozicom, arcibiskupom Toronta, v nedeľu 12. mája 1996.

Zdroj: Internetová stránka farnosti sv. Cyrila a Metoda   http://www.slovakparish.ca/slovak.html

Fotografie: Helen von Friedl a Ondrej Mihal