Ocenenie našim kňazom

Farníci kostola Sv. Cyrila a Metoda v Mississauge sa manifestačne stretli aby vyjadrili svoje ocenenie kňazom Grzegorzovi Nowickému, hosťujúcemu kňazovi Bartolomejovi Urbancovi ako aj pomocnému seminaristovi Thomasovi.

25. apríla farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mississauge po živom internetovom prenose sobotnej sv. omše pripravila otcovi Gregory a otcovi Bartolomejovi nečakané prekvapenie - sprievod automobilov ako ocenenie ich úsilia počas izolácie COVID-19, aby sa každý deň konali sv. omše. Nevieme, ako dlho to bude trvať, určite aspoň v blízkej budúcnosti, ale hlavne, že sa všetci môžeme cítiť dobre, keď sme aspoň duchom v známom kostole a aspoň elektronicky sa môžeme zúčastniť na svätej omši. Niektoré fotografie sú snímky z obrazovky, nemusia byť najkvalitnejšie, ale zachytávajú atmosféru. ĎAKUJEME našim kňazom za to, že sa môžeme cítiť pokojne.

Tiež v piatok 24. apríla mal otec Gregory narodeniny, takže sme ich oslávili aj darom koláča od našej vlastnej Marty a Jana, a Miro L zahral na trombóne z predpísanej vzdialenosti 'Happy Birthday'. Každý, kto sa zúčastnil sa cítil skvele keď sme mohli vidieť známe tváre. Ďakujeme Terke Belej a Michaelovi Gočovi za zorganizovanie automobilového sprievodu.

Neváhajte a pripojte sa k našej slovenskej omši od pondelka do piatka o 19:00 hod., o 18:30 modlitby sv. ruženca, v sobotu sv. omša o 17:00 hod., ruženec o 16:30, v nedeľu je o 9:00 anglická omša a o 11:00 hod. slovenská omša, o 10:30 ruženec, (všetky časy sú Eastern Time) na týchto internetových linkách:
https://www.youtube.com/user/slovakparish
alebo sa zúčastite cez Zoom Meeting na
https://zoom.us/j/885626696

Text a fotografie: Helen von Friedl