Ročná schôdza vedenia Kanadskej slovenskej ligy

Vedenie Kanadskej slovenskej ligy sa osobne stretáva raz do roka na výročnej schôdzi, obyčajne na jar. Pandémia tento rok túto tradíciu zmenila a v Mississauge boli povolené takéto stretnutia až v auguste.

Ročná schôdza je dôležitá aby každý člen Správnej rady referoval o svojej činnosti, aby sa vyhodnotila práca za predchádzajúci rok, stav organizácie, a prípravili plány do budúcnosti. Písomné správy hlavných úradníkov sú potom priložené k zápisnici ktorú rozposielam na všetky zbory aby členovia KSL mohli vyhodnotiť činnosť tých, ktorých si na poslednej Konvencii zvolili do vedenia organizácie.

Pandémia zmenila všetky plány a tento rok sa nemôžu uskutočniť ani tradičné podujatia. Preto sa veľa času venovalo novinám Kanadský Slovák a iniciatívam pre ich udržanie. Naše noviny sú mostom, ktorý nás spája aj keď sa nemôžeme osobne stretávať, je to vizitka pre reprezentáciu Kanadských Slovákov po celej Kanade, a pomáha nám udržiavať si svoju identitu.

Na schôdzi sme si uctili aj pamiatku dlhoročných aktívnych členov a priateľov KSL ktorí nás od poslednej schôdze opustili, včitane bývalej predsedníčky Mary Ann Doucette, člena Hlavnej správy Daniela Sulana, obnovovateľa 65. zvoru v Calgary Stana Martončíka, Imricha Stolárika ml. a Metoda Likavčana. Nech im je kanadská zem ľahká.

Medzi najdôležitejšie úlohy vedenia a členov v tejto ťažkej dobe je získavať členov KSL a predplatiteľov Kanadského Slováka. Zriadilo sa umožnenie platenia predplatného cez Interac a zisťuje sa možnosť elektronického prekladu všetkých článkov v novinách do angličtiny. Vedenie tiež vyjadrilo vďaku za finančnú podporu od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a od Heritage Canada, ktorá je v čase znížených príjmov z reklám pre noviny životne dôležitá.

Vedenie sa počas roka pravidelne stretáva cez telekonferencie a zabezpečuje dobrý stav organizácie a dôveru všetkých jej členov.

Palo Čarnogurský,
Hlavný zapisovateľ Kanadskej slovenskej ligy