Nový kňaz v slovenskom kostole vo Vancouveri je dp. Ján Kuneš

dp Kunes 1

Arcidiecéza vo Vancouveri vymenovala dp. Jána Kuneša za kňaza v slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, Britská Kolumbia. Táto farnosť je na predmestí metropoly Vancouver a slúži Slovákom v celej juhozápadnej Britskej Kolumbii.

Dp. Kuneš bol vymenovaný za správcu tejto farnosti už vo februári 2021, ale kvôli pandémii sa nemohli slúžiť verejné sv. omše, iné obrady, ani konať spoločenské podujatia. Akonáhle boli vonkajšie stretnutia povolené, ihneď začal slúžiť sv. omše za prítomnosti farníkov vonku pod stanmi na pozemku kostola. Bola to prvá farnosť v celej Vancouverskej arcidiecéze ktorá takto umožnila farníkom naživo sa zúčastniť na bohoslužbách, čo zaznamenala a ocenila aj televízia v Britskej Kolumbii.

Otec Ján Kuneš sa narodil v Bojniciach 20. novembra 1974. Teológiu študoval v Banskej Bystrici - Badíne. Vysviacku mal 19. júna 1999 v chráme Sedembolestnej Panny Márie v Martine vo veku 24 rokov. Pôsobil ako kaplán v Banskej Bystrici a v Martine a ako farár na Donovaloch a v Žiari nad Hronom vo Farnosti Sedembolestnej Panny Márie. Postgraduálne štúdium  absolvoval v Ríme a prednášal na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Kňazských seminároch v Badíne a v Nitre.

Hoci prišiel z veľkej a živej farnosti v Žiari nad Hronom (pôvodne Svätého Kríža nad Hronom) do malej komunity Slovákov vo Vancouveri, je veľmi rád, že farníci v kostole sv. Cyrila a Metoda sú aktívni, milí a veľmi mu pomáhajú.

Jeho osobným cieľom je byť čo najviac osožný ľuďom a vynaložiť akékoľvek úsilie na plné obnovenie farnosti, pretože tak krátko po skončení zákazov počas pandémie sa niektorí radšej zúčastňujú bohozlužieb cez internet. Túži po tom, aby sa vo farnosti zhromažďovalo čo najviac Slovákov a najmä po tom, aby sa všetci noví, ktorí začnú chodiť do kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, cítili ako doma.

Dôstojný pán Ján Kuneš, vítame Vás v Kanade a dúfame, že budete môcť navtíviť kanadských Slovákov aj v iných mestách a tiež Vám prajeme, aby ste sa cítili medzi Slovákmi v Kanade ako doma.

Internetová stránka slovenskej farnosti vo Vancouveri je www.cyrilmetod.ca kde je aj linka na sledovanie všetkých sv. omší v HD kvalite. Slovenské sv. omše v tomto malebnom slovenskom kostole sú v stredu, piatok a sobotu o 19. hod. a v nedeľu o 11.00 hod. Sv. omše v angličtine sú v v utorok a štvrtok o 19. hod, v stredu a piatok o 8. hod. ráno a v sobotu a nedeľu o 9. hod. ráno.

Text a fotografie: Palo Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada