MAJÁLES 2022 vo Vancouveri

01 MajalesTRHÁME MY MÁJE, MÁJE ZELENÉ,

VANCOUVERSKÝM DIEVKÁM PRE POTEŠENIE. 

PRIVIAŽEME STUŽKY, STUŽKY FAREBNÉ,

NA VETVIČKY MÁJA PRE POTEŠENIE.

PRE KAŽDÚ DIEVČINU Z NAŠEJ FARNOSTI,

BY KVITLA JAK RUŽA V SVOJEJ MLADOSTI.

NECH SLOVENSKÉ DIEVKY ZOSTANÚ S NAMI,

SO ŠVÁRNYMI CHLAPCI TU POD HORAMI.

NAŠA FARNOSŤ SLÁVI JANKA - FARÁRA,

KTORÝ NAŠE DUŠE LÁSKOU OTVÁRA.

STAVIAME MI MÁJE, MÁJE ZELENÉ,

CELEJ KOMUNITE PRE POTEŠENIE.

 

A máme tu MÁJ. Nielen ako mesiac v roku, ale MÁJ, ktorý kedysi dávno vyrástol v predvečer prvého mája pod oknami každej mladej dievky v dedine.

Vo Vancouveri sme si to trošku zjednodušili a postavili spoločný MÁJ pred kostolíkom sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Deti vyzdobili MÁJ stužkami, ženy zo súboru SLÁVIK zaspievali a chlapi sa postarali, aby MÁJ vzpriamene stál pre radosť všetkých počas celého mesiaca.

Podvečer pokračoval svätou omšou a MAJÁLESOM, organizovaným slovenskou farnosťou vo Vancouveri. Bol to nádherný večer plný slovenských tradícií ďaleko od rodnej hrudy, ale blízko v našich srdciach.

O ďalších podujatiach slovenskej komunity vo Vancouveri sa môžte dočítať na facebookových stránkach SLÁVIKa - Slovenského folklórneho združenia, a Českého a Slovenského združenia v Kanade.

https://www.facebook.com/slavikfolkloresociety/ 

https://www.facebook.com/CSSKVAN

Text and Photos: Marika Kubinyi

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada