Stretnutia zborov KSL

2016 Welland 200Na začiatku roka mávajú viaceré zbory Kanadskej slovenskej ligy výročné schôdze na ktorých členovia zhodnotia predošlé podujatia, navrhnú program na nadchádzajúci rok, a zvolia si nové vedenie zboru.

14. februára 2016 usporiadal svoju každoročnú členskú schôdzu 23. zbpr KSKL vo Wellande. Tohtoročný novozvolený výkonný výbor pozostáva z týchto členov (v prednom rade): Mary Danylko, zapisovateľka; Christine Dzugan, predsedníčka; Margita Galát, tajomníčka. V zadnom rade sú: Luke Dzugan, pokladník; Melissa Kamendy, podpredsedníčka; Štefan Kamendy, audítor; Ann Csel, audítorka; Paul Vyrostko, predseda dozorného výboru.

65. zbor v Calgary sa stretol po slovenskej sv. omši vo februári a členovia si zvolili výkonný výbor na rok 2016 v ktorom sú (zľava doprava): Pavol Beňovský, auditor; Fero Kilo, podpredseda; Janka Čarnogurská, zapisovateľka; Mária Kilo, audítorka; Ján Čarnogurský, predseda; kňaz Ján Baštigal; Veronika Čarnogurská, pokladníčka; Ľudovít Zanzotto, predseda dozorného výboru; Palo Čarnogurský, tajomník; Pen Que, auditorka.

Pošlite nám fotografie z vašich zborových stretnutí a potom dovidenia na 33. Konvencii KSL v St. Catharines.

Christine Dzugan a Palo Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada