Pekný jarný obed vo Wellande

2a Welland

28. mája usporiadal 23. zbor KSL z Wellandu svoj výročný jarný obed. 67 členov sa zúčastnilo tejto akcie, ktorá sa konala v chorvátskom kostole Sv. Anthonyho. Na obed noli vyprážané kurčatá so šalátom. Podujatia sa zúčastnila aj Kráska Brooke Atamanyk, ktorá v tomto roku reprezentuje 23. zbor na Slovenskom dni v Miltone, ako aj na multikultúrnych podujatiach vo Wellande. Ukázalo sa, že to bolo nádherné popoludnie!

Christine Dzugan
predsedníčka 23. zboru KSL

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada