Pocta 80. výročiu 23. Zboru KSL

Br23 1 a

Rok 2020 má osobitný význam pre 23. Zbor Kanadskej slovenskej ligy vo Wellande v provincii Ontário. Tento rok budú oslavovať mimoriadnu príležitosť - 80. výročie od založenia.

V rokoch 1919 a 1938 a kvôli politickým nepokojom v ich rodnej krajine sa veľa Slovákov prisťahovalo do Kanady. V tom čase priemysel vo Wellande rástol a výstavba wellandského kanálu prilákala mnohých, aby sa prišli usadiť do tejto oblasti. Najťažšou prekážkou ktorej čelili bolo naučiť sa anglický jazyk. Preto sa stretávali kvôli priateľstvu a podpore v pohodlí svojho materinského jazyka a zvykov. 6. októbra 1940 bol zorganizovaný 23. Zbor KSL. Chceme sa poďakovať našim predkom a všetkým našim členom z minulosti i súčasnosti, ktorí sa podieľali na vytváraní a udržiavaní silných základov pre našu Zbor, čo nám umožnilo existovať 80 rokov a dúfajme, že v tom budeme pokračovať aj pre ďalšie generácie.

Tradície, dedičstvo, jazyk a láska k ich rodisku udržiavali jednotu novo prichádzajúcich skupín Slovákov a v priebehu ďalších rokov sa ich počet rozširoval. V roku 1944 zakúpili svoju prvú halu, ktorá sa nachádzala na rohu ulíc King a Lincoln. V roku 1951 bola zakúpená Slovenská hala na Hagarovej ulici, č. 162. Viac ako 50 rokov naši členovia usilovne pracovali na tom, aby hala fungovala, a užili si tam veľa osláv a vystúpení. V priebehu rokov bola Slovenská hala prostriedkom na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom bingo nocí a prenájmov sál, čo umožňovalo 23. Zboru zúčastňovať sa mnohých multikultúrnych programov tu vo Wellande a tiež byť veľkým podporovateľom nemocnice vo Wellande a mnohých miestnych charitatívnych a spoločenských funkcií. Hala bola neskôr v roku 2004 predaná.

Tanec a hudba tvoria veľkú časť nášho slovenského dedičstva a tradícií. Počas uplynulých rokov pôsobili členovia 23. Zboru v slovenských divadelných hrách, vysielali pravidelné rozhlasové relácie v slovenskom jazyku, tancovali, formovali slovenský súbor, mali bowlingový tím, učili v slovenskej škole, organizovali štyri slovenské tanečné skupiny všetkých vekových skupín a sponzorovali športové tímy.

Náš Zbor a Slovenskú halu si všetci užívali – ako miesto pre spoločenské podujatia a oslavy, s mnohými nádhernými spomienkami. Podieľali sme sa na komunitných funkciách, ako je prehliadka ružových slávností, medzinárodné obedy na námestí Rynek, multikultúrne otvorené domy a výstavy v múzeu Welland a multikultúrnom centre Welland. Pre našich členov máme štipendijný program, oslavné obedy, každoročný banket, piknik a vianočné stretnutie.

Aj keď už nemáme vlastnú halu, naše tradície, dedičstvo a priateľstvo nás stále udržiavali v jednote a vždy sa tešíme na spoločné stretnutie. Vďaka odhodlaniu a tvrdej práci všetkých svojich členov počas celých 80 rokov je prežitie 23. Zboru niečo, na čo všetci ako členovia môžeme byť veľmi hrdí.

Christine Dzugan

Predsedníčka 23. Zboru Kanadskej slovenskej ligy

Priložené fotografie zobrazujú spomienky z našej histórie. Možno sa na nich uvidíte vo svojej mladosti alebo spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo priateľovz doby, keď bol svet plný radosti, bratsva a lásky ku všetkým a všetkému. Prajeme Vám krásny sviatok Vďakyvzdania.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada