Podujatia vo Wellande

Jarné stretnutie

Spring 200Jarné stretnutie vo Wellande sa ukázalo byť vítanou medzihrou z tej dlhej studenej zimy akú sme mali.

Welland oslavoval 74. banquet

Banket 20023. zbor KSL vo Wellande oslávil už 74. výročný banket. Prítomní si pochutnali na výbornej večeri, skvelej zábave a tanci.

Slovenskí seniori vo Wellande sa radi stretávajú

Welland_200V mnohých slovenských komunitách sa seniori držia spolu spolu a zakladajú kluby a združenia, aby mohli robiť veci spoločne, stretávať sa a spolu sa zabaviť. Jeden z takýchto klubov je vo Wellande.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada