Veľvyslanec Droba: Slovensko predstaví Kanade to najkrajšie a najlepšie

DrobaKanadský Slovák: Pekne Vás vítame pán veľvyslanec na konzulárnych dňoch v Calgary. Toto je už tretí krát, keď ste prišli do západnej Kanady, je ešte stále záujem o Konzulárne dni?

Andrej Droba: Teší ma, že záujem o naše konzulárne služby je naďalej veľký. To dokazuje, že tieto konzulárne výjazdy sú potrebné a pre našich krajanov cenné. Záujem zo strany Slovákov evidujeme nielen tu v Calgary, ale aj vo Vancouveri, kde budeme ešte vyťaženejší. Uvažujeme, že možno by sme na budúci rok uskutočnili konzulárne dni v Edmontone, kde je takisto veľká slovenská komunita, vrátane mnohých mladých ľudí a rodín a radi by sme prišli aj za nimi.

KS: Čo plánuje veľvyslanectvo v Ottave, aké podujatia sa uskutočnia do konca roka?

AD: Do leta usporiadame ešte niekoľko kultúrnych podujatí. 4. júna príde na veľvyslanectvo Pavol Hammel a pri tej príležitosti organizujeme neformálne priateľské stretnutie s krajanmi. Teší ma, že v spolupráci s mestom Ottawa a primátorom Jimom Watsonom bude od 22.6. v priestoroch ottawskej radnice vystavené unikátne umelecké dielo Quilt of Belonging, ktorého autorkou je Esther Bryan, aktívna členka našej krajanskej komunity. Najväčším podujatím tento rok bude Slovenský deň, ktorý pripravujeme na 1. októbra 2017. Je to projekt pripravovný pod záštitou mesta Ottawa, v rámci podujatia Ottawa Welcomes the World ako súčasť osláv 150. výročia vzniku Kanady. Mesto Ottawa ponúklo veľvyslanectvám krajín, ktoré pôsobia v Kanade veľký reprezentatívny výstavný priestor. Ottawa má záujem, aby sa jednotlivé veľvyslanectvá a krajiny a komunity, ktoré zastupujú mali možnosť prezentovať širšej kanadskej verejnosti. Do projektu sa zapojilo asi 40 veľvyslanectiev. Prvé z nich už svoje národné dni usporiadali a ostatné budú prebiehať v podstate počas celého roka. Náš Slovenský deň bude v nedeľu 1. októbra. V rámci tohto dňa plánujeme predstaviť slovenskú kultúru a tradície, slovenskú gastronómiu, chceme ukázať Slovensko v celom spektre šikovnosti, umu, bohatstva kultúry a histórie, prezentovať možnosti v cestovnom ruchu, mladým Kanaďanom priblížime možnosti štúdia na slovenských vysokých školách, budeme mať niekoľko pekných kultúrnych podujatí, vystúpení slovenských ľudových súborov v kombinácii s krajanskými ľudovými súbormi z Kanady, známy slovenský kuchár predstaví kanadskému publiku tradičné slovenské jedlá, pripravujeme módnu prehliadku, prezentáciu športu, do ktorej chceme zapojiť aj slovenských hokejistov. Našim zámerom je v priebehu tohto dňa publiku a verejnosti v Ottawe a v okolí priblížiť Slovensko a slovensko-kanadský príbeh a predstaviť to najkrajšie a najlepšie zo Slovenska.

KS: Dúfame, že čitatelia Kanadského Slováka, ktorí bývajú v Ottawe, Montreale, Toronte a inde prídu a podporia toto podujatie.

AD: Všetci sú samozrejme srdečne vítaní. Toto podujatie budeme aktívne propagovať nielen my, ale mesto Ottawa a budeme sa tešiť na návštevu všetkých našich krajanov, Slovákov aj Kanaďanov. Dá sa očakávať, že v priebehu dňa si slovenskú expozíciu pozrie niekoľko tisíc ľudí.

KS: Pán veľvyslanec, je možnosť aby Kanadu navštívil pán prezident Kiska alebo pán predseda vlády Fico?

AD: Áno, predbežne už pripravujeme niekoľko návštev našich ústavných činiteľov. Radi by sme zorganizovali návštevu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Kanade ešte tento rok. Kanadským partnerom sme už tlmočili aj záujem prezidenta SR Andreja Kisku navštíviť Kanadu na budúci rok, orientačne niekedy na jar v mesiacoch apríl/máj. Rok 2018 predstavuje dôležitú symboliku v slovensko-kanadských vzťahoch a histórii Slovenska ako takého. Budeme oslavovať 25. výročie vzniku Slovenskej republiky a takisto 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Kanadou, takže tá návšteva naozaj veľmi vhodne zapasuje aj v kontexte týchto významných výročí.

KS: Výborne a dúfame, že budeme môcť privítať slovenských ústavných činiteľov aj v komunitách po celej Kanade, aj v západnej Kanade. Nedávno sa konečne podpísala dohoda o voľnom obchode mezi Kanadou a Európskou úniou, čiže aj Slovenskom. Ratifikovala už Slovenská republika túto dohodu a kedy budeme môcť očakávať, že sa skutočne zjednoduší a zvýši obchod, služby a iné vzťahy medzi Slovenskom a Kanadou?

AD: Dohoda CETA bola podpísaná v októbri 2016 v Bruseli, teda v čase, keď SR predsedala Európskej únii. Za Kanadu ju podpisoval predseda vlády Trudeau a za SR ako predsedníckej krajiny EÚ sa tohto významného aktu zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico. Oficiálne bola dohoda odsúhlasená Európskym parlamentom v polovici februára. V súčastnosti sa uskutočňuje príprava na predbežné uplatňovanie dohody. Kanada musí predtým, ako môže pristúpiť k predbežnému uplatňovaniu dohody zmeniť niektoré svoje zákony a musí byť ukončený ratifikačný proces. Dohoda, resp. príslušný zákon, ktorým bude dohoda ratifikovaná sa momentálne nachádza na pôde Senátu Kanady. Očakáva sa, že legislatívny proces by v rámci Kanady mohol byť uzatvorený v priebehu dvoch-troch týždňov. Následne bude potrebné dohodnúť medzi Kanadou a Európskou úniou dátum, kedy môže dohoda vstúpiť predbežne do platnosti. V praxi to bude znamenať,  že dohoda bude de facto vykonávaná ešte predtým, ako bude ukončený ratifikačný proces v krajinách EÚ. Od toho momentu budú mať podnikateľské subjekty, firmy a spoločnosti z krajín EÚ výrazne zjednodušený prístup na kanadský trh. Samozrejme to isté platí pre kanadské firmy vo vzťahu k trhu EÚ. Dohoda CETA v zásade odbúrava 99 percent všetkých ciel, taríf a ďaľších bariér voľnému obchodu. Predstavuje obrovské príležitosti pre rast vzájomného obchodu.

KS: Dohoda je veľmi vítaná a už sa tešíme, že slovenské výrobky sa budú predávať aj v bežných veľkých kanadských obchodoch pretože sú známe svojou kvalitou a mnohé sú veľmi unikátne. Máte ešte nejaký odkaz pre čitateľov Kanadského Slováka?

AD: Naozaj sa chcem poďakovať za vždy veľmi milé a vrúcne prijatie kamkoľvek cestujem, teší ma každé stretnutie s krajanmi a veľmi rád cestujem za Slovákmi do všetkých častí Kanady. Takisto sa chcem poďakovať za všetku prácu a všetko to, čo robíte pre rozvoj a upevňovanie slovensko-kanadských vzťahov. Veľmi si cením to, čo robíte v prospech udržiavania slovenskej kultúry, slovenskej identity, slovenského povedomia. Teší ma, že sa otvárajú nové slovenské školy v Kanade. Včera som mal stretnutie s pani Ninou Paulovičovou, ktorá pracuje na otvorení školy v Edmontone, slovenská škola v Calgary funguje, ide sa otvárať škola v Montreale, to sú všetko veci, ktoré ma veľmi tešia. Okrem poďakovania chcem čitateľom Kanadského Slováka zaželať aj pevné zdravie, veľa šťastia a teším sa na ďaľšie stretnutia.

KS: Ďakujeme pekne za rozhovor.

Za Kanadský Slovák sa zhováral Pavol Čarnogurský

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada