Keď počuť anjelské hlasy

BBC 200Keď spievajú anjeli, onemejú poslucháči. Je to však iba obyčajný klam. Ten, kto stojí v pozadí, zbadá ako sa im melodicky pohybujú hlavy, ako vychutnávajú slasť detských, anjelských hlasov, ktoré žiaľ, o nejaký čas stratia toto osobitné čaro. Život však pôjde ďalej, chlapci sa stanú mladými mužmi a na ich miesta sa postavia noví. Nové „deti", ktorých nežnosť hlasov opätovne nadchne poslucháčov.
Bratislavský chlapčenský zbor pred niekoľkými rokmi navštívil Kanadu po prvýkrát. Po rokoch, v sobotu 14. septembra 2013, sme ich alebo eventuálne ich nasledovníkov, mali možnosť počuť v úplne zaplnenom kostole sv. Márie v Nobleton, neďaleko Toronta. Ďaľšie koncerty boli v Montreale a v Ottawe. Akoby sa pri ich speve zastavil čas... Vyzerá to presne tak, akoby ktosi čarovným prútikom zmrazil návštevníkov tohto koncertu.
Chlapčenský zbor všetkých zaujal svojím spevom, perfektnou sústredenosťou a profesionalitou prednesu. Tí, ktorí ešte nosia detské nohavice alebo tí trošíčku starší, preniesli každého do oázy pokoja, v ktorej spadá z pliec denná únava a vyčerpanie.
Hlboká poklona patrí dirigentke súboru Magdaléne Rovňákovej, sólovej speváčke Miriam Garajovej, ktorá doplnila program ako aj klavírnemu sprievodu Dany Hajóssyovej. Večer sprevádzala šarmantná Ivana Rovňáková. St. Mary's Church v svetlej kráse primäl k obdivu tých, ktorí v ňom doposiaľ neboli. Navyše v žilách predstaveného chrámu, ako aj diakona, prúdi naša, slovenská krv.
Tým, ktorí usporiadali toto vystúpenie patrí veľká vďaka. Veď pripravili dar emotívneho umenia podfarbeného národnými tónmi, ktorý v závere vygradoval až do spoločnému spevu.
Keď bolo počuť anjelské hlasy, onemeli poslucháči. A o to viac bol tento pocit silnejší, keď sme si pomysleli na to, že tento spev vychádza z detských ratolestí, prichádzajúcich zmiesta, ktorému mnohí hovoríme „domov".
Text: jb, fotografie: Ján George Frajkor

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada