Podujatia v Calgary

Deti z Calgary privítali sv. Mikuláša

1a MikulasA už tu máme december. Pre deti to hlavne znamená, že sa sv. Mikuláš konečne vyberie na cesty, aby rozdal darčeky a hračky všetkým deťom ktoré si ich zaslúžia.

Adresa

Kanadský Slovák
259 Traders Blvd. East,
Unit 6
Mississauga Ontario
L4Z 2E5 Canada